Headerafbeelding

Achtergrondinformatie

Op 1 november 2017 is Scouting Nederland gestart met het project 'Meiden in Scouting', als onderdeel van een wereldwijd project van WAGGGS 'Diversity and Inclusion: Achieving our Ambition" en gefinancierd door de UPS-foundation.

Waarom

Scouting biedt uitdaging voor kinderen en jongeren. Toch daalt het aantal meiden en is de genderdiversiteit in zes jaar gedaald van 40-60% (vrouw/man) naar 35-65%. Door samenvoeging van meiden- en jongensspeltakken, bijvoorbeeld door een terugloop in het aantal leden, lopen we het risico dat het specifieke spel voor meiden en jongens verloren gaat. Hierdoor lopen jongens, maar met name meiden weg. Omdat je bij Scouting jezelf mag zijn en ieder kind de kans krijgt ergens goed in te zijn, draagt Scouting bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de persoonlijke ontwikkeling van meiden. Meiden en vrouwen hebben de rest van hun leven profijt van wat ze bij Scouting leren. En daarom willen we meer meiden Scouting laten beleven en ervaren.

Doelen

Scouting Nederland is naast Girlguiding UK, Guias de Mexico, Nigerian Girl Guides Association en enkele organisaties uit de Arabische regio, een van de zes gekozen organisaties die bijdraagt aan het vergroten van het aantal meiden in Scouting, om zo bij te dragen aan hun groei als persoon en om daarmee hun kansen in de maatschappij te vergroten. De projectdoelen zijn als volgt geformuleerd:

  • 4.500 meiden, ongeveer 5 meiden per groep
  • 730 vrouwelijke vrijwilligers, ongeveer één vrijwilliger per groep
  • 300 iLead diversiteitsmodules (module 2 over diversiteit en inclusiviteit - Diversity & Inclusion van iLead)

Kijk voor meer informatie op de website van WAGGGS.

Tools

Zelf nadenken over meiden in Scouting? Gebruik de kletspotjes van #TeamGirlNL!

Scoutingspel