Headerafbeelding

Landelijke raad 2023-12-09

Hieronder vind je de agenda en de stukken horende bij de verschillende agendapunten voor de landelijke raad op zaterdag 9 december 2023 in de Lux in Zeewolde. 

Samenvatting

Op 9 december jl. vond de 102e landelijke raad plaats in The Lux te Zeewolde. In de ochtend stond het meningsvormend deel op de agenda rondom het thema: Verenigingsdemocratie in de toekomst. Vanuit verschillende invalshoeken is meegedacht over de betrokkenheid bij de regio en het regiobeleid en of men vindt dat men invloed heeft op het landelijk beleid. Ook kregen de deelnemers de mogelijkheid om aan te geven wat ze zouden willen veranderen en hoe we dat zouden kunnen doen. Een werkgroep gaat aan de slag met de input die is verzameld.

Tijdens het besluitvormende deel van de vergadering heeft de landelijke raad kennisgenomen van de Notitie Veiligheid en Vertrouwen inclusief het advies ‘Organisatie grote Scoutingevenementen en conclusies en aanbevelingen toekomstige inzet productieteams.’

Op basis hiervan heeft de landelijke raad ingestemd met de opdracht aan de werkgroep. Wiebrand van der Meer en Lennard Loomans zijn als afvaardiging van de landelijke raad benoemd als lid van de werkgroep.

Lees hieronder de gehele samenvatting:

Conceptverslag

Hieronder vind je het conceptverslag van de landelijke raad van 9 december 2023.