Headerafbeelding

Landelijke raad 2023-06-10

Samenvatting

Op 10 juni jl. heeft de 101e landelijke raad plaatsgevonden in The Lux te Zeewolde. In de ochtend stond het meningsvormend deel op de agenda rondom het thema: “De waarde van evenementen”. Vanuit verschillende invalshoeken is meegedacht over de dilemma’s die we de komende tijd zien om de meerwaarde van evenementen en de risico’s weer in balans te brengen. Deze input zal gebruikt worden bij de opzet en inrichting van onze evenementen(organisatie) voor de toekomst.

De landelijke raad heeft kennis genomen van het verslag van de werkgroep Veiligheid en Vertrouwen en er is afgesproken met een nieuw te vormen werkgroep aan de slag te gaan met de uitkomsten van het onderzoek.

De landelijke raad is akkoord gegaan met de periodieke herziening van het huishoudelijk reglement, inclusief de aanpassing met betrekking tot regionale admiraliteiten. Ook heeft de landelijke raad de notitie “Kamperen en bivakkeren, visie en beleid juni 2023”, het meerjarenbeleid Scouting Nederland 2024-2025 en het jaarverslag Scouting Nederland 2022 vastgesteld, waarbij tevens decharge is verleend aan het landelijk bestuur voor het gevoerde beleid.

Ten slotte heeft de landelijke raad ingestemd met de benoeming van Marije Stegenga en Stijn van Cleef als lid van de gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep en met de herbenoeming van Edy Bruinooge als lid van de financiële commissie.

Conceptverslag

Hieronder is het conceptverslag van de landelijke raad van 10 juni 2023 te vinden.

Agenda (geheel)

Hier zijn de agenda en alle stukken voor de landelijke raad van 10 juni 2023 te vinden.