Headerafbeelding

Huishoudelijk reglement en statuten

Binnen een vereniging, worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.