Headerafbeelding

Insignes

Scouting is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, de jeugdleden leren er ook veel. Het spel van Scouting gebruikt een doorlopende leerlijn, wat inhoudt dat er steeds verder gebouwd wordt op wat een scout al weet. Zo doen jeugdleden vaardigheden op die niet zo moeilijk lijken, omdat ze dit stapje voor stapje leren. Maar ongemerkt leren ze door de jaren heen dus heel veel. 

Ook explorers doen op een ongedwongen manier ontzettend veel vaardigheden op. Maar niet alles wat ze leren, hoeft ongemerkt te gaan. Om de persoonlijke groei van explorers zichtbaar te maken, kunnen ze werken aan jaarbadges, insignes en awards.

Hieronder vind je een beknopte uitleg, in de Explorergids vind je meer informatie over dit onderwerp.

Insigne per activiteitengebied

Explorers kunnen voor elk activiteitengebied een insigne halen. Hiervoor moet een explorer een project doen dat aan het volgende voldoet:

  • Het project is uitdagend, de explorer leert er iets nieuws van.
  • Een project duurt ongeveer één tot drie maanden.
  • De explorer kiest zelf iemand die de uitvoering van het project zal beoordelen.
  • De uitdagingen die de explorer heeft gekozen, zet hij op papier zodat de beoordelaar ze goed kan beoordelen.
  • De explorer krijgt een positieve beoordeling voor zijn project.
  • De explorer houdt een presentatie waarmee hij het project afrondt.

Als het project helemaal volbracht is, krijgt de explorer op een speciaal moment het insigne en een certificaat uitgereikt. Download hier de diverse certificaten.

Tip: Explorers mogen zelf een project bedenken. Hebben jouw explorers moeite met het bedenken van een project? In de Explorergids zijn alvast drie ideeën per insigne uitgewerkt. Meer ideeën vind je op de website voor explorers.

Tip: In sommige gevallen kan een explorer het behalen van een insigne ook inzetten voor zijn maatschappelijke stage. Meer informatie hierover vind je in de Explorergids.

Nautische kwalificaties

Naast de insignes kunnen explorers bij waterscouting aanvullende nautische kwalificaties behalen, zoals CWO Buitenboordmotor, CWO Sloep/Motorvlet of starten met een CWO instructeursopleiding. Oudere explorers kunnen de opleiding Motordrijver gaan volgen. Welke kwalificaties er behaald kunnen worden vindt je op de vaarroute van de Scouting Academy.

Voordat je het water op gaat, is het belangrijk goed na te denken over de fysieke en sociale veiligheid. De bootprofielen, Nautisch Technische Richtlijnen, de veiligheidsbladen en andere informatie over veiligheid helpen je hierbij.

Doorlopende leerlijn op het water

Explorers zeilen in andere typen zeilboten, zoals bijvoorbeeld de LelieClass, Lelieschouw en gaan zelfstandig het water op, waarbij ze kunnen inschatten onder welke omstandigheden dit veilig kan.

Onder extreme omstandigheden kunnen ze veilig een haven bereiken. Ze onderhouden de eigen vloot en kennen de veiligheids- en vaarregels voor alle binnenwateren waarop zij varen.

Explorers organiseren eendaagse- en/of meerdaagse zwerftochten en voeren deze ook uit. Explorers weten hoe te handelen bij stromingen, sluizen en bruggen. Explorers trekken er ook ‘s nachts op uit om te gaan zeilen. In de progressiematrix zijn onder uitdagende scoutingtechnieken in de rubrieken zeilen/varen, kanoën/kayakken en roeien/wrikken de elementen van de doorlopende leerlijn voor explorers bij waterscouting te vinden.

Gouden wing

Explorers van luchtgroepen kunnen aan de slag met het behalen van het insigne Gouden Wing. Om een gouden wing te kunnen halen, moeten explorers wat weten over lijnbestuurd motorvliegen of modelzweefvliegen. Een instructeur die door Scouting Nederland is aangewezen, beoordeelt of een explorer in aanmerking komt voor de gouden wing.