Headerafbeelding

Nautisch Technische Richtlijnen 2020

In aanvulling op het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, beschrijven de NTR2020 de richtlijnen voor water speleenheden en groepen waarnaar het HHR van Scouting Nederland verwijst.

De NTR 2020 beschrijven de richtlijnen:

  1. Voor veilig varen door leden van Scouting Nederland in Scoutingverband
  2. Voor veilig onderhoud aan varend materieel door waterscouting speleenheden en -groepen

De NTR 2020 hebben een 3-lagenstructuur:

i.  Een algemene beschrijving van de richtlijnen bedoeld voor bestuurders (en deels leiding)

ii. Informatiebladen over specifieke nautische onderwerpen, vooral bedoeld voor leidinggevenden (en deels oudere jeugdleden)

iii. Praktische infographicmaterialen bedoeld voor iedereen die met een vaartuig en water op gaat of onderhoud verricht aan varend materiaal

De Nautische Technische Richtlijnen 2020 zijn in een laatste controlefase door regionale admiraliteiten en worden naar verwachting in het voorjaar van 2021 hier gepubliceerd.