Headerafbeelding

Nautisch Technische Richtlijnen / veiligheid

In aanvulling op het huishoudelijk reglement (HHR) van Scouting Nederland, beschrijft de NTR de richtlijnen voor waterspeltakken en -groepen waarnaar het HHR van Scouting Nederland verwijst.