fotolijn

Achtergrondinformatie - Jeugdparticipatie

Wil je weten wat jeugdparticipatie is en hoe je het in kan zetten binnen jouw groep? Hier lees je meer over jeugdparticipatie als onderdeel van de doorlopende leerlijn. Daarnaast krijg je een praktijkvoorbeeld hoe je het binnen jouw groep kunt inzetten.

Praktische informatie

Wat is het? Achtergrondinformatie en praktijkvoorbeeld
Hoe lang duurt het kijken of lezen? 20 minuten
Waar kan ik meer informatie vinden? 

https://www.scouting.nl/spel/algemeen/doorlopende-leerlijn

https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/methodiekenbank/modules-kwalificatie-bege-leiding-en-adviseur/module-1-spelvisie-en-spelaanbod/3903-jeugdparticipatie-in-de-praktijk/

Opdrachtenspel doorlopende leerlijn inclusief participatieladder https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/methodiekenbank/modules-kwalificatie-bege-leiding-en-adviseur/module-1-spelvisie-en-spelaanbod/3918-opdrachtenspel-doorlopende-leerlijn/

Waar kan ik er meer over lezen? Zoek op "jeugdparticipatie Roger Hart" en je vindt heel veel achtergrondinformatie over het onderwerp. 

Toelichting

Scouting is een vereniging die niet alleen vóór maar ook dóór kinderen en jongeren bestaat. Jeugdleden worden in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor het Scoutingprogramma, waarbij ze ondersteund worden door volwassenen. Deze actieve betrokkenheid van kinderen en jongeren wordt ook wel 'jeugdparticipatie' genoemd.

Door jeugdleden actief te betrekken bij beslissingen over en bij de vormgeving van hun eigen speltak, leren ze zelf richting te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling. Jeugdleden zijn niet van de ene op de andere dag zelf verantwoordelijk voor hun programma. Dit gaat in stapjes, overeenkomstig de participatieladder van socioloog Roger Hart.