Headerafbeelding

Richtlijnen

Karakter

 1. Een Scoutinglabelterrein biedt de mogelijkheden voor scouts om op een voor Scouting karakteristieke wijze te kamperen.
 2. De basis voor het beheer op Scoutinglabelterreinen vormt het zelfstandig groepskamperen.
 3. Het terrein staat open voor scouts uit binnen- en buitenland.
 4. Het terrein biedt mogelijkheden om in tenten te overnachten.
 5. Besturen/beheerteams/beheerders van Scouting Labelterreinen en andere betrokkenen onderschrijven de doelstelling van Scouting Nederland.

Basisvoorzieningen

 1. Een Scoutinglabelterrein biedt de mogelijkheid andere scouts te ontmoeten.
 2. Het terrein maakt deel uit van een groter gebied met voldoende mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving.
 3. Een Scoutinglabelterrein heeft een goede en veilige bereikbaarheid voor de jeugd.
 4. Er is ten minste één deugdelijke en goed onderhouden sanitaire voorziening voor elke 35 kampeerders of een gedeelte van dat aantal, conform de wettelijke eisen.
 5. Als het mogelijk is, beschikt het Scoutinglabelterrein over spelmateriaal dat typerend is voor het spel van Scouting, zoals pionierhout, tonnen, stookroosters en touw. 
 6. Op een Scoutinglabelterrein kan gestookt worden voor kookvuren en/of kampvuren op daarvoor aangewezen plekken, als dit door lokale wetgeving wordt toegestaan.
 7. Een Scoutinglabelterrein beschikt over kampeerregels waarin respect voor de omgeving, respect voor het terrein en respect voor andere kampeerders zijn omschreven. Deze regels worden aan de gasten kenbaar gemaakt.

Wettelijk kader en veiligheid

 1. Bij inrichting en beheer van het terrein wordt voldaan aan wettelijke eisen of er wordt aan gewerkt om hieraan te kunnen voldoen.
 2. De afvalverwerking op het terrein gebeurt conform wettelijke normen. Als de plaatselijke omstandigheden dit toestaan, bestaat de mogelijkheid om afval te scheiden.
 3. Op het terrein moet veiligheid voor de kampeerder hoge aandacht krijgen. Pompwater en leidingwater moeten goedgekeurd en dus van goede kwaliteit zijn. Elektrische installaties moeten voldoen aan wettelijke normen. Materiaal moet goed onderhouden zijn.
 4. Gegevens over hulpdiensten zijn op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig.

Beheer

 1. Een Scoutinglabelterrein beschikt over een bestuur/beheerteam/beheerder.
 2. Kampeerders op een Scoutinglabelterrein kunnen een beroep doen op de beheerder en/of de kampstaf. Daarvoor zijn deze mensen bij voorkeur op het terrein te bereiken.
 3. Een bestuur/beheerteam/beheerder is verantwoordelijk voor een goed beheer en bestuur van het Scoutinglabelterrein waarbij ook continuïteit wordt gewaarborgd.
 4. De informatie die door het kampeerterrein wordt verstrekt, is accuraat en actueel. Beloofde voorzieningen zijn aanwezig.
 5. De kampeerstaf kan bezoekende scouts van informatie voorzien omtrent de omgeving of activiteiten, onder meer VVV-informatie, hike-overnachtingsplaatsen, fietsroutes, adressen fietsverhuur en winkelinformatie. 
 6. Leden van het bestuur en het beheerteam en de beheerders en/of de kampeerstaf van een Scoutinglabelterrein zijn ingeschreven als lid van Scouting Nederland.

Samenwerking

 1. Scoutinglabelterreinen maken deel uit van een overkoepelende belangenorganisatie - team labelterreinen - waaruit de (morele) plicht voortkomt om vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen en inzet te tonen voor het algemeen belang van Scoutingkamperen.
 2. Informatie die in het kader van dit algemeen belang moet worden verspreid, moet worden uitgewisseld. Voor de Scoutinglabelterreinen wordt gebruikgemaakt van gezamenlijke vormen van publiciteit.
 3. Scoutinglabelterreinen dragen een nader te bepalen bedrag per overnachting af aan het team labelterreinen om de gezamenlijke kosten voor promotie, publiciteit, drukwerk en algemene activiteiten te dekken.