fotolijn

Thema's en projecten

Praktijkvoorbeeld - Regiobruis

Groepen hebben soms een klein duwtje in de rug nodig om na te denken of tijd te maken om stil te staan bij de toekomst van de eigen groep. Dit is belangrijk voor een gezonde ledenontwikkeling, voldoende vrijwilligers, doelstelling van de groep en om de kwaliteit te verbeteren.

Praktische informatie

Wat was de tijdsbesteding? 5 uur
Welke groep heeft dit gedaan? Regio Maasdelta
Wanneer hebben we/ze dit gedaan?

April 2019

Waar kan ik meer informatie vinden? Bij het Facebookevenement
Wat heb je nodig? Leuke sprekers en workshopleiders

Toelichting

Groepsbestuurders staan voor grote uitdagingen. Continuïteit van de groep en kwaliteit van het spel zijn er daar twee van. Maar ook vrijwilligers, hoe hou je leiding betrokken, hoe bind je ze en hoe blijf je ze inspireren? Regiobruis was voor regio Maasdelta een bijeenkomst voor groepsbestuurders waar inspiratie werd geboden voor deze uitdagingen.

De Regiobruis was georganiseerd met behulp van deskundigen van binnen en buiten Scouting. Je kon een programma volgen waarmee je nieuwe ideeën kon opdoen, plannen kon maken voor de toekomst en mee kon helpen het beleid van de regio te vormen. In vier rondes luisterde je naar inspirerende sprekers, bouwde je mee aan het regiobeleid, leerde je tips & tricks voor je eigen groep en kon je netwerken.

De onderwerpen waren bijvoorbeeld:

  • Do’s & Don’t van social media
  • Lokaal vrijwilligersnetwerk
  • Voorkom Mediation
  • Omgang in gemeentelijke organisaties – lokaal beleid
  • Challenge jouw groep/ gebruik maken van de Toekomstthema’s

Een leuke manier om samen inspiratie op te doen die leiden tot nieuwe ideeën, nieuwe plannen en vooral toekomstproof Scoutinggroepen.

Tool - Boost je groep

Kan jouw groep wel een boost gebruiken? De kwaliteit van je groep verhogen? In de brochure ‘Boost je groep’ staan allerlei ideeën om je groep te inspireren te blijven werken aan de kwaliteit.

Praktische informatie

Hoe lang ben je er mee bezig?  Je kan er altijd mee aan de slag, tussendoor of voor langere perioden.
Waar is het verkrijgbaar?

Download hier de brochure

Download hier de poster

Waar kan ik meer informatie vinden?

Hier vind je meer informatie 

Toelichting

In de brochure ‘Boost je groep’ komen de vijf succesfactoren aan bod: Spel; Vrijwilligers; Accommodaties en materiaal; Bestuur&organisatie; Financiën.

Per succesfactor staan er tips en verwijzingen naar projecten, activiteiten en testen die je met je groep kunt doen. En er worden diverse hulpmiddelen uitgebreid toegelicht, zodat je er direct mee aan de slag kunt. Het lijkt veel, maar als je met je groep stappen blijft nemen, dan is groei gegarandeerd!

Tool - Logo's

Wil je jouw eigen materialen voorzien van een logo van één van de toekomstthema’s? Ben je op zoek naar de logo’s om het ergens op te laten drukken? Wil je mee vorm geven aan de toekomstvisie? Met behulp van de beschikbare logo’s dragen we onze waarden mooi uit!

Praktische informatie

Waar is het verkrijgbaar? Hier te downloaden

Toelichting

We hebben voor jou een verzameling van logo’s over de toekomstthema bij elkaar gebracht. Je kan daarbij het totale pakket aan logo’s in een keer downloaden en je het ze meteen bij elkaar.

In het pakket zitten:

  • Het logo met de woorden ‘toekomstvisie’ met een witte kader
  • Het beeld met de woorden ‘maak scouting toekomstproof’ in een blauw kader
  • Het logo ‘Scouting toekomstproof’ met diverse achtergronden.
  • Alle icoontjes van de toekomstthema’s
  • Alle icoontjes van de toekomstthema’s met de titel van het toekomstthema erbij, zowel achterelkaar als ook onder elkaar vormgegeven

Ontwikkelaanbod - Groepsontwikkeling

Inzicht in de sterke en minder sterke kanten van je groep om de kwaliteit te kunnen verbeteren? Een beeld krijgen van wat jeugdleden, ouders en vrijwilligers vinden van jouw groep? In Programma Groepsontwikkeling worden alle vrijwilligers betrokken bij het bepalen met welke van de 5 succesfactoren de groep aan de slag wil om de kwaliteit te verbeteren.

Praktische informatie

Hoe lang ben je er mee bezig?  2 tot 4 maanden doorlooptijd waarin in ieder geval twee workshops van 3,5 uur zitten.
Wanneer kan ik meedoen? Dat bepaalt de groep zelf.
Waar kan ik meer informatie vinden?

Hier vind je meer informatie en hier vind je nuttige downloads over dit onderwerp.

Op welke manier kan ik het leren? Met behulp van de stappen van programma Groepsontwikkeling onder begeleiding van een coach.

Toelichting

Het programma Groepsontwikkeling brengt de groep in kaart op basis van de 5 succesfactoren: Spel; Vrijwilligers; Accommodaties & materiaal; Bestuur & organisatie; Financiën.

Het traject wordt procesmatig begeleid door een coach en begint met een intake. Door middel van een enquête met vragenlijsten voor jeugdleden, ouders en vrijwilligers krijgt de groep een beeld van wat ze van de groep vinden.

In twee workshops worden met alle vrijwilligers samen de aandachtspunten bepaald en de verbeteracties. Aan het einde van het traject is er een versterkt groepsgevoel, een duidelijk beeld hoe jeugdleden, ouders en vrijwilligers de groep ervaren, is er een beter idee van waar de groep staat ten opzichte van andere groepen en heeft de groep een stappenplan om te werken aan de verbeterpunten.

Achtergrondinformatie - Golden Circle

Wil jij ook graag vertellen over wat Scouting is? En zoek je naar hoe je jouw verhaal aan anderen kan vertellen? In dit filmpje legt Simon Sinek uit wat bepaalde organisaties zo inspirerend en succesvol maakt. Hoe maken wij vanuit Scouting duidelijk welke waarde wij aan de samenleving toevoegen?

Praktische informatie

Wat is het?  Filmpje - TED-talk
Hoe lang duurt het kijken of lezen? 18:04 minuten
Waar kan ik het vinden? Hier te bekijken
Waar kan ik er meer over lezen? https://startwithwhy.com

 

Toelichting

Dit filmpje draagt de titel: ‘Hoe grote leiders tot actie inspireren.’
Dit wereldberoemde filmpje heeft onze kijk op wat een organisatie succesvol maakt en houdt enorm veranderd. Het geeft je een beeld van hoe leiders van organisaties die communiceren vanuit de ‘Why’- het ‘waartoe ze op aarde zijn’- in staat zijn om ons te binden en boeien.

Hoe zou het zijn als we iets over Scouting aan anderen vertellen ‘waarom’ we het doen, in plaats van ‘wat’ we doen? Hoe zou het zijn als we mogelijke nieuwe vrijwilligers vertelden wat het aan ons leven heeft toegevoegd, in plaats van wat het je kost? Als we ouders kunnen vertellen wat Scouting voor kinderen kan betekenen, naast wat we zoal doen?

Onze toekomstvisie gaat over wat we willen betekenen, waarbij de 5 toekomstthema’s de waarden zijn die we zo belangrijk vinden. Na 18:04 genoeg stof om over na te denken …