fotolijn

Afscheid

Afscheid nemen is vaak een beladen onderwerp, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Vrijwilligers die stoppen, hebben daar gegronde redenen voor die veelal in de persoonlijke sfeer liggen. Tijdgebrek, verhuizing, geen kinderen meer bij Scouting: het zijn maar enkele redenen waarom een vrijwilliger stopt. Het is dus zaak dat je daar als bestuur op tijd achter komt, zodat er enerzijds vroeg naar vervangers gezocht kan worden en er anderzijds goede en werkbare afspraken worden gemaakt over hoe de vertrekkende vrijwilliger de werkzaamheden overdraagt en afrondt.

Herverdeling taken

Afscheid nemen (zeker als dat gaat volgens het rooster van aftreden) kan ook een mooi moment zijn om de werkzaamheden van alle betrokkenen weer even te onder de loep te nemen. Heeft niemand te veel werk of wil iemand op termijn misschien liever iets anders doen? Afscheid nemen is geen treurig moment, maar een bedankmoment aan de vertrekkende vrijwilliger en wellicht een hernieuwd startpunt voor het verdelen van de verschillende verantwoordelijkheden.

Wees je ervan bewust dat afscheid nemen soms emoties met zich meebrengt. Bespreek dit op tijd met alle betrokkenen en geef iedereen de ruimte zijn of haar visie kenbaar te maken over hoe het afscheid vorm zou moeten krijgen.