fotolijn

Voor spelspecialisten

Landelijk team Spel is hét team dat zich binnen Scouting Nederland bezig houdt met het Scoutingprogramma. Met ruim 90 vrijwilligers ondersteunen we groepen, regio’s en landelijke ledenactiviteiten op de inhoud van het Scoutingprogramma. Met elkaar werken we onder andere aan de uitwerking van de speltakthema’s, regiospelen, insigne- en awardeisen, doorlopende leerlijn, speltips in het magazine en op de activiteitenbank en de landelijke ledenactiviteiten.

Het team spelspecialisten zorgt voor het verspreiden van kennis over de spelvisie en –methode, het stimuleren van het gebruik daarvan en het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan groepen, regio’s en landelijk niveau.

De spelspecialist heeft o.a. de volgende taken:

 • Uitgebreide kennis hebben van de spelvisie en –methode van Scouting Nederland
 • Verspreiden van kennis over de spelvisie en –methode.
 • Ondersteunen in het gebruik van de spelvisie en –methode .
 • (Door)ontwikkelen van materiaal ter ondersteuning in het gebruik van de spelvisie en –methode.
 • Uitvoering geven aan de taken van het team spelspecialisten, zoals opgenomen in artikel 65 van het HR. 

Basisniveau spelspecialist

Waar voldoe je in ieder geval aan als spelspecialist:

 • Het onderschrijven van de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Beschikken over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag.
 • Beschikken over een kwalificatie voor tenminste één speltak.
 • Het onderschrijven van de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Bereid zijn de spelvisie van scouting Nederland uitdragen. (Heel belangrijk dat men intern de spelvisie ter discussie mag stellen, maar naar buiten toe wel uitdragen wat er uiteindelijk besloten is).
 • Bereid zijn de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties te ontwikkelen.

Deze basis is noodzakelijk wanneer iemand als spelspecialist bij Scouting Nederland aan de slag wil gaan. Hiermee wordt uitgesproken dat iemand zich wil houden aan de visie en gedragscode en dat iemand zich wil ontwikkelen om een gekwalificeerde spelspecialist te worden.

Het doel van de VOG is het voorkomen dat potentiele vrijwilligers met relevante strafbare feiten op hun naam worden aangesteld. De veiligheid van zowel jeugdleden als leidinggevenden staat hierbij voorop. Daarnaast is er de taak om sociale veiligheid op de agenda te zetten.

Kwalificatie spelspecialist

Voor spelspecialisten bestaat een kwalificatie zonder kwalificatieteken. Als je meer wilt weten, kijk dan op de pagina’s over het kwalificatieproces of de kwalificatietools voor spelspecialisten.