fotolijn

Nautische kwalificaties

Iedere boot die in Scoutingverband vaart, moet goed zijn bemand en onder leiding staan van een lid dat in het bezit is van kwalificatie(s) die horen bij het type schip en de omstandigheden waaronder gevaren wordt.

Om zo’n kwalificatie te krijgen, moet het lid een examen afleggen. In dat examen wordt, naast de praktische en theoretische kennis en vaardigheden die horen bij het type vaartuig en de omstandigheden waaronder wordt gevaren, gekeken naar de capaciteiten en het verantwoordelijkheidsbesef om een bemanning aan te kunnen sturen. De eisen voor kwalificaties zijn te vinden onder CWO, CBR en nautische opleidingen van Scouting Academy*.

*Motordrijver, Sleeptraining en Klein Wachtschip