fotolijn

Contributie

Als je lid van een vereniging bent, betaal je contributie. Ook bij Scouting. Hoeveel contributie je betaalt, verschilt per Scoutinggroep. Daarnaast is het contributiebedrag ook weer anders als je vrijwilliger bent in de regio, bij een steunpunt of bij de landelijke organisatie.

Contributie bij de groep

Als lid van een Scoutinggroep betaal je contributie aan je groep. Doordat je deze contributie betaalt, kun je wekelijks naar de opkomsten, beleef je uitdagende avonturen en ontwikkel jij je. De contributie wordt bepaald door je Scoutinggroep. Wat je betaalt, verschilt per Scoutinggroep. Groepen kunnen ervoor kiezen om grote activiteiten en kampen bij de contributie te rekenen, maar er zijn ook groepen waar je de contributie en kamp- of activiteitbijdrage apart betaalt.

De contributie bij de groep bestaat grofweg uit drie onderdelen:

  • Groepscontributie: deze contributie is direct bestemd voor de groep
  • Regionale contributie en eventueel afdracht aan het steunpunt
  • Landelijke contributie (in 2019 € 22,90 per lid per kalenderjaar)

Regionale contributie en afdracht steunpunt

Ben je lid van een Scoutinggroep, dan is een deel van de contributie een bedrag dat per lid wordt afgedragen aan de bovenliggende Scoutingregio. Vrijwilligers bij een Scoutinggroep, zoals de leiding, volgen van dit bedrag trainingen. Daarnaast organiseert de regio tal van activiteiten waar je als groep aan mee kunt doen. Sommige regio's hebben een samenwerkingsverband of worden ondersteund door een steunpunt. Ook hiervoor geldt een vaste afdracht per lid van een groep.

Ben je alleen vrijwilliger bij een Scoutingregio of steunpunt, dan betaal je de landelijke contributie en vaak het deel afdracht voor de regio of het steunpunt. Iedere regio beslist in de regioraad zelf over de hoogte van dit bedrag.

De contributie bestaat dan dus uit twee onderdelen:

  • Regionale contributie en eventueel afdracht aan het steunpunt
  • Landelijke contributie (in 2019 € 22,90 per lid per kalenderjaar)

Landelijke contributie

Een vast deel van de contributie is de landelijke contributie. Ieder lid van Scouting in Nederland betaalt deze landelijke contributie. Ben je lid van een Scoutinggroep, dan betaal je contributie aan je groep. Een deel van deze contributie wordt afgedragen aan Scouting Nederland. Dit is de landelijke contributie. Natuurlijk krijgen jij en je Scoutinggroep hier veel voor terug. Lees hier meer over de voordelen van het lidmaatschap.

Als landelijk vrijwilliger bij Scouting Nederland betaal je de landelijke contributie.

Voor 2019 is de landelijke contributie vastgesteld op € 22,90 per lid per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). De landelijke contributie voor 2020 wordt in de landelijke raad van december 2019 vastgesteld.