fotolijn

European Scout Symposium

European Scout Symposium

Van 3 t/m 6 december werd in Skopje, de hoofdstad van Macedonië, het 6e European Scout Symposium georganiseerd. Er waren 120 scouts uit 32 landen naartoe gekomen. Wouter Zilverberg, internationaal commissaris WOSM en Philip Komen, beiden lid van het landelijk bestuur, vertegenwoordigden Nederland tijdens dit symposium.

Het European Scout Symposium is een kort evenement dat elke drie jaar een paar maanden voor de European Guides en Scouts Conference wordt georganiseerd. Het doel is om de plannen die tijdens de conferentie worden besproken, voor te bereiden zodat aangesloten Scoutingorganisaties daar alvast over kunnen nadenken. Daarnaast maakt het European Scout Committee, het Europese bestuur, van de gelegenheid gebruik om te luisteren naar de wensen van de nationale organisaties, die zij dan kunnen meenemen bij het opstellen van een nieuw werkplan voor de periode 2016 - 2019.

skopje

Dag 1 - donderdag 3 december

De eerste dag stond in het teken van de heenreis. Omdat er niet zoveel vluchten naar Macedonië gaan, vertrokken we vroeg in de ochtend naar Wenen. Op het vliegveld daar kwamen we de eerste scouts uit andere landen al tegen. Twee uur later werden we op het vliegveld van Skopje gastvrij ontvangen door de Macedonische scouts. Zij hadden taxi’s geregeld om ons naar het conferentiehotel net buiten het centrum brengen. De rest van de middag zijn we de stad in gegaan en daar met een steeds groter wordende groep internationale scouts de stad verkend.

skopje2

Dag 2 - vrijdag 4 december

Op vrijdagochtend begon het symposium met een update van het Europees Comité over het huidige werkplan. Uit alle bijdragen kwam naar voren dat de werkgroepen soepel draaien en dat ze genoeg goede vrijwilligers hebben kunnen vinden om mee te helpen. Er werd wel aandacht gevraagd voor de aansluiting van de werkgroepen op de verschillende nationale organisaties.

Daarna werd er in subgroepen discussie gevoerd over politieke, economische, technologische en sociale trends in de maatschappij en hoe die van invloed zijn op Scouting in Europa. Hier werden enkele mooie kansen gezien zoals de snelle groei van internet, maar ook bedreigingen zoals het teruglopen van subsidies en de ‘concurrentie’ van andere vrijetijdsbestedingen. Het comité gaat de uitkomsten van de analyse gebruiken om een nieuw werkplan voor 2016 tot 2019 mee op te stellen.

skopje3

Na de lunch was er ruimte om aan te geven welke behoefte de nationale Scoutingorganisaties hebben en wat ze verwachten van de Europese regio. Scouting Nederland heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de regio een makelaarsfunctie bekleedt tussen de verschillende nationale organisaties en dat wij graag hulp willen bij het verder verbeteren van ons vrijwilligersbeleid.

Later hebben we via video’s de mening van externe partijen kunnen bekijken zoals bijvoorbeeld de World Association of Girl Guides  and Girl Scouts (WAGGGS) en de voorzitster van het European Youth Forum (YFJ). Corina Hauri prees namens de WAGGGS vooral de samenwerking met WOSM en de hoge kwaliteit van de workshops tijdens de Academy deze herfst in Porto. Ook twee Nederlandse jonge scouts waren hierbij aanwezig, hun verhaal lees je hier.

’s Avonds had de Macedonische organisatie gezorgd voor een opening met toneel en speeches in het Nationale Theater. Wij hebben het toneel moeten missen omdat de Nederlandse Ambassadeur in Skopje ons wilde ontmoeten en zo’n kans lieten we natuurlijk niet schieten. We hebben hem uitgelegd wat voor goed werk Scouting in het algemeen doet en dat we ook in Nederland enorm belangrijk zijn voor heel veel kinderen en jongeren. Het bleek dat hij dat eigenlijk al wel wist omdat hij zelf vroeger welp was geweest. Zo zie je maar weer dat scouts echt óveral komen.

skopje4

Dag 3 - zaterdag 5 december

Op zaterdagochtend hebben we tijdens het ontbijt gesproken met de Zweedse delegatie. Zij hebben hun meerjarenbeleid al eerder met een participatief proces opgezet en het was goed om hun ervaringen te horen met het vertalen van het meerjarenbeleid in jaarplannen. Het inhoudelijke deel van het symposium begon met een update vanuit het wereldniveau van WOSM over hoe het staat met het werkplan dat in 2014 tijdens de wereldconferentie in Slovenië is vastgesteld. Vervolgens kon er in verschillende workshops dieper op het werk van het wereldniveau worden ingegaan.

Philip ging naar een workshop over Measuring social impact: begin 2016 komt er een tool beschikbaar waarmee nationale organisaties de meerwaarde van Scouting zichtbaar kunnen maken. Tijdens de workshop over Increasing and diversifying our membership, ging de discussie met name over hoe je het ledenaantal kan verhogen. Wij hebben hierbij goede ervaringen met ons programma Groepsontwikkeling. Wouter woonde de workshops over Transparency in scouting en Fees and voting bij. Deze workshops gingen vooral over hoe WOSM zichzelf organiseert en moderniseert. In Europa vinden we het vooral belangrijk dat er vanuit het wereldniveau goed gecommuniceerd wordt over beslissingen die genomen worden.

Tijdens de lunchpauze raakten we in gesprek met de Tsjechische delegatie. Zij waren zeer geïnteresseerd in hoe wij de begeleiding van leiding op groepsniveau hebben ingericht. We hebben ze op weg kunnen helpen met onze beschrijvingen van de functies van groepsbegeleider en praktijkbegeleider.

Na de koffiepauze kregen verschillende nationale organisaties de kans om een presentatie te geven over waar ze mee bezig zijn of een nationaal evenement te promoten. De Griekse afgevaardigde liet met een presentatie en hand-out zien wat zij momenteel voor inzet leveren bij het opvangen van vluchtelingen die aankomen op de verschillende Griekse eilanden: niet alleen door het helpen bij het maken van voedsel en verstrekken van kleding, maar vooral door het organiseren van activiteiten voor de kinderen van vluchtelingen. Na zijn verhaal kreeg hij geheel verdiend een daverend applaus. Het is ronduit ontroerend om te zien wat een inspanning zij leveren en wat voor een geweldige bijdrage aan de samenleving dat is; Scouting op zijn best! Verschillende mensen kregen het even te kwaad. De IJslandse delegatie presenteerde daarna hun plannen voor de World Scout Moot in 2017.

skopje5 2

Voor het avondprogramma had de Macedonische organisatie een lokale dansgroep en live muziek uitgenodigd en ons een traditioneel diner voorgeschoteld. Bij het eten was ook een internationale tafel met gerechten uit heel Europa. Wij hadden uiteraard stroopwafels en passend bij pakjesavond natuurlijk ook pepernoten en speculaas meegenomen. Een lange maar zeer gezellige avond met veel informele contacten lag voor ons.

Dag 4 - zondag 6 december

In de ochtendsessie van zondag bleek dat het Europees Comité al hard gewerkt had aan het uitwerken van de resultaten van de vorige dagen. Alle input uit de eerdere sessies was samengevoegd tot 15 strategische prioriteiten. Vervolgens werd aan ons gevraagd om binnen die strategische prioriteiten aan te geven wat de belangrijkste concrete doelen moesten zijn. Toen dat afgerond was, werd er symbolisch met plakkers gestemd zodat er een eerste prioritering kon worden gemaakt. Wij hebben opnieuw gezocht naar de ideeën die zouden kunnen helpen bij het verbeteren van onze HRM en naar het versterken van de netwerkrol die de Regio kan spelen. Uiteraard was dit allemaal nog onderdeel van het voorbereiden van het nieuwe werkplan, dus niets is nu al definitief besloten, dat gebeurt pas tijdens de Europese Scoutingconferentie die in juni 2016 plaatsvindt.

Intussen vertrokken de eerste deelnemers alweer, sommigen moesten een vroege vlucht naar huis nemen. Gelukkig kregen wij nog de kans om aan een goed gevulde zaal bekend te maken dat Scouting Nederland in 2018 Roverway mag organiseren, we hebben het mooie filmpje alvast aan iedereen getoond. Klik hier voor het filmpje en alle andere beschikbare informatie over Roverway. Vanuit alle hoeken van Europa kregen we te horen dat men erg blij is met Scouting Nederland als organisator, er is veel vertrouwen dat wij er in zullen slagen een goed evenement neer te zetten.

skopje6

Het evenement werd traditiegetrouw afgesloten met een dankwoord aan de Macedonische organisatoren. We hebben hen als dank typisch Nederlandse lekkernijen aangeboden. Na een lange terugreis via Ljubljana en Parijs kijken we terug op een succesvol symposium en een gedegen voorbereiding op de conferentie in juni 2016, waar de echte besluiten genomen gaan worden. We denken dat we de belangen van Scouting Nederland goed over het voetlicht gebracht hebben en hebben er vertrouwen in dat we dit tijdens de komende conferentie kunnen vastleggen.

Philip Komen

Geschreven door : Philip Komen

Wouter Zilverberg en Philip Komen zijn lid van het landelijk bestuur van Scouting Nederland. Zij gingen in december naar het European Scout Symposium in Skopje om Nederland te vertegenwoordigen.

Delen op: