Headerafbeelding

Penningmeester Regio Hollands Midden

Uiteraard zorgt de penningmeester voor het bijhouden van de financiën, het opstellen van de jaarlijkse begroting en het verantwoording afleggen over het financieel reilen en zeilen van de regio. Een achtergrond binnen scouting met kennis van zowel land- als waterwerk is gewenst. Behalve de regio valt ook de steunstichting onder de verantwoordelijkheden.

Voor de organiserende speltakken houdt de penningmeester het zicht op de betaalrekening. De speltak coördinator verzorgt begroting en financiële afrekening van de activiteiten, de penningmeester beheert de rekening (uitzondering: de Scouts en de admiraliteit hebben hun eigen bankrekening, maar zijn wel onderdeel van- en verantwoording verschuldigd aan de penningmeester van de regio).

Uiteraard is de penningmeester lid van het bestuur van de regio en neemt dus ook deel aan de diverse vergaderingen van het bestuur en de Regioraad. In de Regioraad wordt de begroting vastgesteld, respectievelijk de decharge verleend.

De tijdsbesteding is gemiddeld 2 uur per week.

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Regio's, Landelijk
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Bestuurlijk/ Management
  Reageer als lid van Scouting