fotolijn

Uitgelicht: de toekomstvisie

 

 

Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en daarbij met elkaar veel plezier te beleven.

Thema's en projecten: de toekomst van Scouting

Scouting in Nederland groeit, en dat willen we natuurlijk zo houden! De komende jaren gaan we daarom gezamenlijk aan de slag met een aantal toekomstthema's en projecten. Deze toekomstthema's en projecten komen voort uit de toekomstvisie. De toekomstvisie beschrijft wat we met elkaar in 2025 bereikt willen hebben. Door zo met elkaar aan de slag te gaan creëren we een succesvolle toekomst voor Scouting in Nederland.

Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en daarbij met elkaar veel plezier te beleven.

Thema's

De komende jaren gaat Scouting Nederland aan de slag met deze toekomstvisie, waarbij de focus ligt op vijf doelen, ook wel de toekomstthema's genoemd. Ieder toekomstthema heeft een netwerk waar je inspiratie op kunt doen, ideeën kunt uitwisselen en met andere scouts in gesprek kunt over het thema. Om je te helpen een keuze te maken uit een toekomstthema (of uit meerdere thema's) waarmee je aan de slag kunt in je groep of regio is er het Escapespel. Dit zijn de toekomstthema's en de doelen:

  • Ontwikkeling en uitdaging: we stellen de ontwikkeling van jeugd centraal. We dagen ze uit te leren door hun grenzen te verleggen.
  • Samenwerken en verbinden: we vinden samenwerken binnen en buiten Scouting belangrijk. We verbinden in de samenleving.
  • Open en divers: we zijn een open organisatie. We zetten ons in voor meer diversiteit.
  • Trots en zichtbaarheid: we vertellen trots wie we zijn en wat we doen. We zijn zichtbaar met onze uitdagende activiteiten.
  • Vrijwilligers: we bouwen op de inzet van vrijwilligers van binnen en buiten Scouting. We bieden daarvoor verschillende vormen van vrijwilligerswerk.

sn toekomstthemasspr

Scoutinggroepen aan de slag met hun toekomst

In de zomer van 2017 is onderzoek gedaan naar de bekendheid van de toekomstvisie en de toekomstthema's onder Scoutinggroepen. Deze zogenaamde 'nulmeting' wordt in de komende jaren herhaald. Het onderzoek laat zien in welke mate groepen aan de slag zijn of willen gaan met hun toekomst. De resultaten zijn samengevat in een infographic . Ook het complete onderzoeksrapport is te downloaden. 

Netwerken

Voor ieder toekomstthema is een netwerk opgestart. In de netwerken worden goede voorbeelden uit de praktijk gedeeld, je doet er inspiratie op en je kunt met andere scouts in gesprek over alles wat met het toekomstthema te maken heeft. Alles met als doel jou te helpen bij het realiseren van je plannen rondom het gekozen toekomstthema. Sluit je aan!

Projecten

Om als groep goed te kunnen functioneren en te kunnen werken aan een mooie toekomst, moet de basis in orde zijn. Naast de toekomstthema's zijn er drie overkoepelende projecten waaraan je deel kunt nemen. Zo zorg je ervoor dat de basis van je groep solide is: