fotolijn

Uitgelicht: de toekomst van Scouting

Hoe ziet Scouting er in 2025 uit? Hoe zorgen
alle scouts er met elkaar voor dat over 10 jaar
nog steeds heel veel meiden en jongens elke week enorm veel plezier beleven met geweldige activiteiten? De plannen in het kader van #Scouting2025 zijn voor een eerste periode van 2017-2019 vastgelegd in een meerjarenbeleid.

Thema's en projecten

Scouting in Nederland groeit, en dat willen we natuurlijk zo houden! De komende jaren gaan we daarom gezamenlijk aan de slag met een aantal toekomstthema's en projecten. Zo creëren we een succesvolle toekomst voor Scouting in Nederland.

Thema's

Van jong tot oud, van roverscout tot regiovoorzitter en van welpenleidinggevende tot vrijwilliger bij een landelijk team; enorm veel scouts hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de toekomstvisie. De komende jaren gaat Scouting Nederland aan de slag met deze visie, waarbij de focus ligt op vijf doelen, ook wel de toekomstthema's genoemd.

Door middel van een participatief proces op alle niveaus van de vereniging is de toekomstvisie opgesteld. Veel scouts hebben hier dus over meegedacht. De toekomstvisie luidt als volgt:

Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en daarbij met elkaar veel plezier te beleven.

Aansluitend op deze visie zijn er vijf doelen geformuleerd die de komende jaren centraal staan, de toekomstthema's:

  • Ontwikkeling en uitdaging: we stellen de ontwikkeling van jeugd centraal. We dagen ze uit te leren door hun grenzen te verleggen.
  • Samenwerken en verbinden: we vinden samenwerken binnen en buiten Scouting belangrijk. We verbinden in de samenleving.
  • Open en divers: we zijn een open organisatie. We zetten ons in voor meer diversiteit.
  • Trots en zichtbaarheid: we vertellen trots wie we zijn en wat we doen. We zijn zichtbaar met onze uitdagende activiteiten.
  • Vrijwilligers: we bouwen op de inzet van vrijwilligers van binnen en buiten Scouting. We bieden daarvoor verschillende vormen van vrijwilligerswerk.

Scoutinggroepen aan de slag met hun toekomst

In de zomer van 2017 is onderzoek gedaan naar de bekendheid van de toekomstvisie en de toekomstthema's onder Scoutinggroepen. Deze zogenaamde 'nulmeting' wordt in de komende jaren herhaald. Het onderzoek laat zien in welke mate groepen aan de slag zijn of willen gaan met hun toekomst. De resultaten zijn samengevat in een infographic . Ook het complete onderzoeksrapport is te downloaden. 

 

Projecten

Om als groep goed te kunnen functioneren en te kunnen werken aan een mooie toekomst, moet de basis in orde zijn. Door deel te nemen aan de onderstaande projecten, zorg je ervoor dat die basis solide is: