Headerafbeelding

Kwalificatieproces groepsbegeleider

Net als leiding en praktijkbegeleiders kan de groepsbegeleider zich ontwikkelen tot gekwalificeerd groepsbegeleider. Voor deze kwalificatie zijn een kwalificatiekaart en toelichting op de kwalificatiekaart beschikbaar.

Kwalificatieproces

De groepsbegeleider wordt bij voorkeur begeleid door de praktijkbegeleider. Als de situatie hierom vraagt, kan hiervan worden afgeweken. Kijk in dat geval wie de groepsbegeleider het beste kan begeleiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld iemand binnen het bestuur. Als je er niet uitkomt, kun je de praktijkcoach van je regio benaderen en vragen om maatwerkadvies.

Wanneer een groepsbegeleider naar de mening van zijn (praktijk)begeleider over alle benodigde deelkwalificaties beschikt, kunnen de deelkwalificaties door de praktijkbegeleider in Scouts Online worden toegekend. Als alle deelkwalificaties zijn behaald kan een kwalificatieaanvraag worden gedaan bij de praktijkcoach van de regio. 

Benodigde deelkwalificaties

Benodigde deelkwalificaties voor de kwalificatie groepsbegeleiders:

  • Scout Resource Management vaardigheden
  • Scoutingkennis
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Vrijwilligersbeleid opstellen
  • Vrijwilligersbeleid uitvoeren

Beoordelen aanvraag

Bij een aanvraag voor een kwalificatie groepsbegeleider toetst de praktijkcoach of de betreffende groepsbegeleider inderdaad over de benodigde competenties beschikt. Als de praktijkcoach dit assessment positief beoordeelt, dan kent de praktijkcoach de kwalificatie toe in Scouts Online. Deze toets of dit assessment verschilt per regio: iedere regio maakt hierover zijn eigen afspraken.

N.B. Als een praktijkcoach van zichzelf vindt dat hij nog niet alle kennis zelf in huis heeft om een goede beoordeling te doen, dan kan hij iemand uit zijn omgeving vragen voor ondersteuning, denk hierbij aan een opleider of een regio-HRM’er.

Scouting Academy