Headerafbeelding

Voorzitter regio NHM

DOEL VAN DE FUNCTIE:

Geeft leiding aan het Algemeen Bestuur en aan het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden.
Vertegenwoordigt samen met de secretaris de Regio “in en buiten rechte”, in aangelegenheden met derden
HOOFDTAKEN:

Vertaalt het landelijk beleid in beleid op regioniveau
Is verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen
Ziet er op toe dat deze korte en lange termijn beleidsplannen op een juiste wijze worden gecommuniceerd met de bij de regio aangesloten groepen
Leidt de bestuursvergaderingen en is, in samenwerking met de secretaris, verantwoordelijk voor de opstelling van vergaderagenda’s
Ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen
Let er op dat er een goede verdeling is van de bestuurlijke activiteiten
Zit de Regioraadsvergaderingen voor
Ziet er op toe dat besluiten en activiteiten niet strijdig zijn met de statuten en/of (huishoudelijk) reglementen van zowel de Regio als de vereniging Scouting Nederland
Legt namens het bestuur verantwoording af aan de groepen t.b.v. de Regioraad
Presenteert beleids- en werkplannen aan de Regioraad
Verzorgt netwerkontwikkeling en communicatie met subsidiegevers (c.q. derde geldstroom)
Delegeert een aantal taken naar de vice-voorzitter
Ondersteunt de groepen in de contacten naar (provinciale/gemeentelijke) overheid aangaande vergunningen, subsidies en andere formele aangelegenheden
Bezoekt het voorzittersoverleg van het Landelijk Bestuur
Houdt tevens de bestuurscontacten met andere regio’s
BENODIGDE DESKUNDIGHEID:

Beschikt over vergadertechnische-, communicatieve- en organisatorische vaardigheden
Moet bestuurlijke activiteiten kunnen coördineren, stimuleren, activeren en delegeren
Beschikt over goede contactuele eigenschappen en heeft “team-leider” kwaliteiten
Is in staat een goed overzicht te houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten
Moet bekent zijn met de statuten, huishoudelijk reglement e.d. van zowel de Regio Noord-Holland Midden als deze van Scouting Nederland
GEWENST:

Affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder
Bereidheid tot het volgen van cursussen en training om deskundigheid aan te vullen, dan wel te verdiepen
Klant- en resultaatgerichte instelling en projectmatig kunnen werken
Kunnen functioneren in spanningsveld van een landelijke organisatie met regionale vertakkingen
Open staan voor veranderingen en deze kunnen doorvoeren (vernieuwingsgericht management)

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Regio's
  Hoe:
  Wat:
  Bestuurlijk/ Management
  Reageer als lid van Scouting