Headerafbeelding

Voorzitter regio NHM

PLAATS IN DE ORGANISATIE:

-De Regio Noord-Holland Midden is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen in het werkgebied en het landelijk bestuurlijk niveau
-Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden.

DOEL VAN DE FUNCTIE:

-Geeft leiding aan het Algemeen Bestuur en aan het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden.
-Vertegenwoordigt samen met de secretaris de Regio “in en buiten rechte”, in aangelegenheden met derden.

HOOFDTAKEN:

-Vertaalt het landelijk beleid in beleid op regioniveau
-Is verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen
-Ziet er op toe dat deze korte en lange termijn beleidsplannen op een juiste wijze worden gecommuniceerd met de bij de regio aangesloten groepen
-Leidt de bestuursvergaderingen en is, in samenwerking met de secretaris, verantwoordelijk voor de opstelling van vergaderagenda’s
-Ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen
-Let er op dat er een goede verdeling is van de bestuurlijke activiteiten
Zit de Regioraadsvergaderingen voor
-Ziet er op toe dat besluiten en activiteiten niet strijdig zijn met de statuten en/of (huishoudelijk) reglementen van zowel de Regio als de vereniging Scouting Nederland
-Legt namens het bestuur verantwoording af aan de groepen t.b.v. de Regioraad
-Presenteert beleids- en werkplannen aan de Regioraad
-Verzorgt netwerkontwikkeling en communicatie met subsidiegevers (c.q. derde geldstroom)
-Delegeert een aantal taken naar de vice-voorzitter
-Ondersteunt de groepen in de contacten naar (provinciale/gemeentelijke) overheid aangaande vergunningen, subsidies en andere formele aangelegenheden
-Bezoekt het voorzittersoverleg van het Landelijk Bestuur
-Houdt tevens de bestuurscontacten met andere regio’s

BENODIGDE DESKUNDIGHEID:

-Beschikt over vergadertechnische-, communicatieve- en organisatorische vaardigheden
-Moet bestuurlijke activiteiten kunnen coördineren, stimuleren, activeren en delegeren
-Beschikt over goede contactuele eigenschappen en heeft “team-leider” kwaliteiten
-Is in staat een goed overzicht te houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten
-Moet bekent zijn met de statuten, huishoudelijk reglement e.d. van zowel de Regio Noord-Holland Midden als deze van Scouting Nederland

GEWENST:

-Affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder
-Bereidheid tot het volgen van cursussen en training om deskundigheid aan te vullen, dan wel te verdiepen
-Klant- en resultaatgerichte instelling en projectmatig kunnen werken
-Kunnen functioneren in spanningsveld van een landelijke organisatie met regionale vertakkingen
-Open staan voor veranderingen en deze kunnen doorvoeren (vernieuwingsgericht management)

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Regio's
  Hoe:
  Wat:
  Bestuurlijk/ Management
  Reageer als lid van Scouting