Headerafbeelding

Regio ZON Secretaris

Jouw plek in de organisatie en wat we van je verwachten:
 Lid Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de regio.
 Je zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat, waaronder beheer ledenadministratie regio teams.
 Je verbindt, monitort en enthousiasmeert de gehele regio organisatie en je geeft sturing en
ondersteuning (geen leiding) aan alle regioteams ( 50 personen).
 Je bereidt samen met de voorzitter de bestuursvergaderingen voor, stelt samen de vergaderagenda’s
op, en mailt deze naar de plaatselijke groepen en de regioteams.
 Je verzorgt de noodzakelijke administratie en correspondentie van het regiobestuur.
 Je beheert de verslaglegging, plaatst het op de site en draag je zorg voor het mailen van de verslagen.
 Je voert mede het regiobeleid uit en je bewaakt de vastgestelde deadlines.
 Je draagt zorg voor de aanvraag van waarderingstekens.
 Je vertegenwoordigt samen met het Dagelijks Bestuur de regio ‘in en buiten rechte’.
Coördinatie & samenwerking:
 Je coördineert en werkt samen met de leden van het Dagelijks Bestuur en met de teamleden van de
Regio ZON teams.
 In goed overleg verdeel je de taken en je ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nakomen en er
een goede verdeling is van de bestuurlijke activiteiten.
 Je houdt contact met andere regio’s op bestuurlijk niveau en met de landelijke Scouting organisatie.
Jij bent iemand die…
 De wekelijkse administratie graag wil coördineren (2 uur per week).
 Beleidsmatig en planmatig kan werken en denken.
 Gecommitteerd, enthousiast en betrokken in woord en daad.
 Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden heeft, maar die ook service en oplossingsgericht is.
 Accuraat en flexibel is met een goede beheersing van Word; Excel, PPT en SOL (te leren).
 Samengevat: een 100% Scout!

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Regio's
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Bestuurlijk/ Management
  Reageer als lid van Scouting