Headerafbeelding

Regio ZON Penningmeester

Jouw plek in de organisatie en wat we van je verwachten:
 Lid Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de regio.
 Je verbindt, monitort en enthousiasmeert de gehele regio organisatie en je geeft sturing en
ondersteuning (geen leiding) aan alle regioteams ( 50 personen).
 Je bent verantwoordelijk voor het financiële beleid van de Regio ZON organisatie (dus niet van de
aangesloten scouting groepen).
 Je stelt de begroting op van de regio en je stelt een financieel jaarverslag op.
 Je verzorgt een goede financiële administratie.
 Je zorgt voor de inning van de regio contributie bij de groepen via SOL.
 Je houdt toezicht op het beheer van de geldmiddelen door de regioteams.
 Je controleert en begeleidt begrotingen van regio activiteiten.
 Je voert mede het regiobeleid uit en je bewaakt de vastgestelde deadlines.
 1 x per jaar nodig je de leden van de kascommissie uit voor de jaarlijkse controle.
Coördinatie & samenwerking:
 Je werkt samen met de leden van het Dagelijks Bestuur en met de teamleden van de Regio ZON teams.
 In goed overleg worden de taken verdeeld en je ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nakomen
en er een goede verdeling is van de bestuurlijke activiteiten.
Beleidszaken:
 Samen met het DB, AB en de Regio Raad vertaal je het landelijk beleid naar regiobeleid.
 Samen met het DB maak je een financieel beleidsplan.
 Je legt namens het bestuur verantwoording af aan de groepen t.b.v. de regioraad.
Jij bent iemand die…
 Beleidsmatig en planmatig kan werken en denken.
 Gecommitteerd, enthousiast en betrokken in woord en daad.
 Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden heeft, maar die ook service en oplossingsgericht is.
 Accuraat en flexibel is met een goede beheersing van Word; Excel, PPT en SOL (te leren).
 Samengevat: een 100% Scout!

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Regio's
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Bestuurlijk/ Management
  Reageer als lid van Scouting