Headerafbeelding

Regio ZON Lid Spelteam Bevers

Jouw plek in de organisatie en wat we van je verwachten:
 Je maakt deel uit van het betreffende Regio Spel Team.
 Je organiseert samen met je team 2 á 3 x per jaar een regio activiteit voor de specifieke speltak voor en
samen met de groepen uit de regio.
 Je organiseert 2 á 3 x per jaar een spel team raad (vergadering of bijeenkomst) voor en samen met de
leiding van jouw betreffende speltak (voor informatie, deskundigheidsbevordering, thema gesprek).
Regio ZON - Bever Raad / -Welpen Raad / -Scouts Raad / -Explorers Raad / -Roverscouts Raad.
 Je houdt goed contact met de groepen en je bent op de hoogte van de lokale ontwikkelingen.
 Je bent geïnformeerd over de ontwikkelingen van het spelprogramma, je hebt het laatste regiospel en
thema in huis en je verspreidt en promoot dit onder de groepen en op regio niveau.
 Je kent de contactpersonen van jouw Landelijke Spel Team.
 Je leest de landelijke publicaties en nieuwsbrieven.
 Je onderhoudt en verzorgt de correcte naw en mail gegevens van de spelteam leiding van de groepen.
 Je houdt bij hoe de aanwezigheid en deelname van de groepen is bij de activiteiten, bijeenkomsten en
vergaderingen. Hiervoor heb je de regio monitor. Je bespreekt deze met je team. Samen bekijk je welke
acties ondernomen moeten worden.
 Je bent medeverantwoordelijk voor het budget van het betreffende regio activiteitenteam.
 Je ondersteunt samen met jouw team, de scouting groepen bij het opzetten of verbeteren van een
speltak, indien dit door hen gevraagd wordt of als je het signaleert.
Coördinatie, samenwerking & ondersteuning:
 Je werkt samen met je team en je ziet erop toe dat je collega’s gemaakte afspraken nakomen. En dat er
een goede verdeling is van de werkzaamheden.
 Je werkt samen met het trainingsteam en de regio coaches tav ondersteuningsvraagstukken.
Jij bent iemand die…
 Zich kan verplaatsen in de belevingswereld van de specifieke speltak.
 Ervaring heeft in het uitvoeren van activiteiten met één van de specifieke speltakken.
 Contactueel vaardig is, en kwaliteiten heeft om ‘teamleider’ te zijn.
 Gecommitteerd, enthousiast en betrokken in woord en daad is.
 Een klantgerichte en resultaatgerichte instelling heeft.
 Redelijke beheersing van Word; Excel en PPT.
 In staat is om een vertrouwensrelatie met een scoutinggroep en regio teamleden op te bouwen.
 In teamverband kan en wil werken.
 Bekend is met de interne organisatie van de vereniging (groep, regio, land).
 Op de hoogte is van het programma-aanbod voor de speltakken binnen Scouting.
 Samengevat: een 100% Scout!

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Regio's
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Spel/ Programma
  Reageer als lid van Scouting