Headerafbeelding

Admiraal Fryske Marren/lid regiobestuur (waterscouts)

Admiraliteit 19 Fryske Marren, kortweg de Admiraliteit, is (vanaf 2024) binnen de regio een bruisende en ambitieuze organisatie die de belangen behartigt van Friese waterscoutinggroepen en die kaderleden in Fryslân verder helpt bij het vormgeven van een kwalitatief hoogstaand waterscoutingspel. Dit doet zij door het organiseren van trainingen en examens en door de waterscoutinggroepen bij allerhande zaken te ondersteunen en te vertegenwoordigen.

De Admiraliteit en Scouting Regio Fryslân, beter bekend als de Regio, worden in 2024 samengevoegd tot één formele organisatie. De Admiraal is bestuurslid Waterscouting (algemeen lid) in het regiobestuur. Wegens het aftreden van de huidige Admiraal, zijn de Admiraliteit en de regio Fryslân per november op zoek naar een:

Admiraal/Bestuurslid Waterscouting
ca. 10 uur/maand

Plaats in de organisatie
De Admiraal maakt deel uit van het dagelijks bestuur van Admiraliteit 19 Fryske Marren (voorzitter; tot de samenvoeging) en Stichting Scouting Regio Fryslân (bestuurslid) en wordt in de laatste hoedanigheid benoemd door de regioraad. De Admiraal vormt hiermee de verbinding tussen deze twee organisaties. Het regiobestuur bestaat verder uit de functies voorzitter, secretaris en twee teamcoördinatoren (trainingen en activiteiten). De Admiraliteit kent tot de samenvoeging nog een aparte secretaris. De functie penningmeester van beide organisaties is gecombineerd.

Onder de Admiraliteit vallen twee teams, waarvoor de Admiraal eindverantwoordelijk is: de Nautisch Technische Commissie zorgt voor de opleiding en examens m.b.t. nautische vaardigheid. De Regionale Scouting Zeilwedstrijden organiseren jaarlijks één evenement. Op het verlanglijstje staat nog een werkgroep spelkwaliteit waterscouts, die waakt over de spelkwaliteit. Verder onderhoudt de Admiraliteit nauwe banden met de stichting EUSK i.o., die een Hemelvaartkamp voor Friese waterscouts organiseert.

Wat ga je doen?
In nauwe samenwerking met de Regio en de Admiraliteit ben je eindverantwoordelijk voor alle zaken die waterscouting aangaan. De volgende taken zijn voorzien in deze portefeuille:
*Je bent het gezicht van de Admiraliteit in Fryslân. Daarmee ben je ook het aanspreekpunt voor waterscoutingzaken voor de Friese groepen en voor de twee commissies van de Admiraliteit
*Je bezoekt twee maal per jaar de landelijke Vlootraad/landelijk voorzittersoverleg
*Je bent aanwezig bij regiobestuursvergaderingen (ca. 8 per jaar) en levert je bijdrage aan het regiobestuur
*Je bent (eind)verantwoordelijk voor en levert je bijdrage aan visie- en beleidsvorming v.w.b. waterwerkzaken
*Je onderhoudt contacten met externe partijen, zoals CWO, watersportverbond en Marrekrite en met interne partners zoals de Friese waterwerkgroepen, EUSK en Scouting Nederland
*Je gaat aan de slag met het opzetten van een werkgroep t.b.v. de waterspelkwaliteit
*Je legt verantwoording af aan de regioraad en de vlootraad
*Je haalt het beste uit je medebestuursleden, bent voor hen een sparringpartner en specialist op het gebied van waterscouting
*Je bent ca. 10 uur per maand beschikbaar (vrij in te delen)

Wat verwacht scouting regio Fryslân van jou?
Ervaring met waterscouting is noodzakelijk. Van de geschikte kandidaat voor deze functie verwachten wij het volgende profiel:
*Je hebt sterke affiniteit met waterscouting
*Je wilt jezelf verder ontwikkelen als bestuurder in je teams en als specialist op de gebieden waterscouting, nautische vaardigheid en waterspelkwaliteit
*Je bent een goede netwerker en bent in staat om relaties te onderhouden
*Je hebt oog voor de ontwikkeling van waterscouts in Fryslân
*Je bent in staat om (afgevaardigden van) de Friese groepen te bewegen tot het vormen van een commissie waterspelkwaliteit.

Hoe ziet het regiobestuur zichzelf?
Het regiobestuur bestaat uit vijf à zes enthousiaste en gedreven scouts. Deze scouts vormen een goede mix: spijkers met koppen slaan, ambities, de grote lijnen bewaken en groepswerkers die houden van gezelligheid. Het bestuur werkt graag als team aan een actieve en goed draaiende regio. Naast vergaderen en organiseren is er ook tijd voor plezier en gezelligheid.

Hoe verloopt de benoeming?
Na een kennismakings- en inwerkperiode wordt de kandidaat op voorspraak van het Regiobestuur voorgedragen aan de regioraad. Deze benoemt de kandidaat in de functie in het regiobestuur. De kandidaat wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Hierna volgt eventueel herbenoeming na een termijn van drie jaar.

Wil je meer informatie?
Ben je benieuwd naar meer informatie over deze functie of heb je interesse? Laat dit dan weten aan de hrm-beheerder van de regio, Melle van der Heide, tel. 06-16618141 of mail hrm@scoutingfryslan.nl.

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Hoe:
  Wat:
  Reageer als lid van Scouting