Headerafbeelding

Scouting Toekomstproof

Scouting in Nederland groeit, en dat willen we natuurlijk zo houden! Want Scouting, dat gunnen we iedereen! Met elkaar hebben we een toekomstvisie gemaakt waar in staat wat we graag in 2025 willen bereiken. Maak jij Scouting toekomstproof?

Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en daarbij met elkaar veel plezier te beleven.


We willen groepen en regio’s ondersteunen om deze toekomstvisie werkelijkheid te laten worden. Naast de overkoepelende toekomstvisie, hebben we 5 toekomstthema’s gekozen. Deze toekomstthema’s vormen de waarden die we belangrijk vinden aan Scouting en waar we uitdagingen zien voor de toekomst.

Vijf toekomstthema's

We stellen de ontwikkeling van jeugd centraal. We dagen ze uit te leren door hun grenzen te verleggen.
We vinden samenwerken binnen en buiten Scouting belangrijk. We verbinden in de samenleving.
We zijn een open organisatie. We zetten ons in voor meer diversiteit.
We vertellen trots wie we zijn en wat we doen. We zijn zichtbaar met onze uitdagende activiteiten.
We bouwen op de inzet van vrijwilligers van binnen en buiten Scouting. We bieden daarvoor verschillende
vormen van vrijwilligerswerk.