Headerafbeelding

Scouting Academy 2.0

Scouting Academy 2.0 is de doorontwikkeling van de methodiek Scouting Academy.

Introductie Scouting Academy 2.0

Scouting Academy 2.0 wordt stapsgewijs ingevoerd; in 2023 ligt de focus op de (bege-)leiding, teamleider en op kamp kwalificaties. Het jaar 2023 geldt als overgangsjaar: de huidige methode van Scouting Academy en Scouting Academy 2.0 bestaan zij aan zij. Overleg dus met je praktijkbegeleider of je voor je kwalificatie via de huidige methode Scouting Academy of via Scouting Academy 2.0 werkt. De overgang naar Scouting Academy 2.0 vindt plaats per regio: het team Scouting Academy van de regio bepaalt dus wanneer zij hiermee aan de slag gaat. 

Gedurende 2023 kan het zijn dat documenten worden aangepast, doordat er nieuwe inzichten zijn. Houd er dus rekening mee dat je eind 2023 checkt of al je werkdocumenten nog up te date zijn!

Tijdpad

Op dit moment is de planning voor de invoering van Scouting Academy 2.0 als volgt:

Najaar 2022:

  • Pilot met Scouting Academy in 4 regio’s.
  • Informatieavonden voor regio’s die in de eerste helft van 2023 van start gaan met ScoutingAcademy 2.0.
  • Informatieavonden voor alle geïnteresseerden in de voortgang van Scouting Academy 2.0.

December 2022:

  • Aanpassingen in SOL zodat nieuwe deelkwalificaties vanaf 1 januari 2023 gebruikt kunnen worden.

Januari 2023

  • Scouting Academy 2.0 gaat van start!
  • In 2023 kun je het huidige en het nieuwe systeem gebruiken.

December 2023

  • Einde huidige systeem Scouting Academy, volledige overgang naar Scouting Academy 2.0
  • Nieuwe versie van documentatie beschikbaar op grond van ontvangen feedback.

Ontwikkelroute naar kwalificatie

Beknopte informatie over de ontwikkelroute als (bege)leider, teamleider of ...

Praktijkbegeleiders en Scouting Academy 2.0

Er zijn in Scouting Academy 2.0 op dit moment geen aanpassingen in de funct...

Ondersteunende materialen voor regio’s

Als je in de regio aan de slag wilt gaan met Scouting Academy 2.0, maak dan...