Headerafbeelding

Informatie- en veiligheidsbladen

De Laag 2 informatie- en veiligheidsbladen van de Nautische Technische Richtlijnen 2020 zijn in een laatste controlefase door regionale admiraliteiten en worden naar verwachting in het voorjaar van 2021 hier gepubliceerd.

De NTR-laag3 infographic ‘Concept Bootprofielen’ is inhoudelijk tot stand gekomen in voortdurende afstemming met NTC’s van de Admiraliteiten. Het streven is om deze infographic in het voorjaar 2021 definitief vast te stellen.