fotolijn

Nautisch Technische Richtlijnen

Ook op het water zijn er spelregels. De Nautisch Technische Richtlijnen (NTR) zijn door de landelijke admiraliteit van Scouting Nederland opgesteld om de regelgeving op het water vast te leggen. Op deze manier wordt de veiligheid op het water gegarandeerd.

De NTR bevatten onder andere de volgende zaken:

 • De eisen voor nautische vaardigheidsinsignes en de Machtigingen Bootleiding (MBL).
 • De diploma’s van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO).
 • De keuringseisen voor het varende materiaal.
 • Alle procedures rond keuringen en examens.
 • Adviezen ter bevordering van de veiligheid.

De regelgeving op het water verandert voortdurend en daarom is het belangrijk om als leiding of bestuur op de hoogte te blijven van deze wijzigingen.  Klik hier om de Nautisch Technische Richtlijnen te downloaden .

Examenreglement binnenvaart

In de staatscourant nr 1802 (januari 2013) staat het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 januari 2013, nr. IENM/BSK-2013/6117, tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2013.  Dit besluit is hier te downloaden Voor meer informatie over vaarbewijzen kijk je op de website van de Rijksoverheid.

Binnenvaartpolitiereglement (BPR) - Wijzigingen per 1 januari 2016

Met ingang van 1 januari 2016 is er een groot aantal wijzigingen van kracht in het BPR. De wijzigingen hebben betrekking op zowel de beroeps- als de recreatievaart. De belangrijkste wijzigingen in het BPR zijn:

 • Compensatie beperking vrije uitzicht door lading mbv camera en radar is toegestaan.
 • Gebruik reddingsvesten is verplicht voor bedrijfsmatige schepen.
 • Inland AIS is nu ook verplicht op alle BPR wateren met een CEMT klasse van I of hoger.
 • Spudpalen mogen alleen nog gebruikt worden waar dit specifiek is aangegeven.
 • Maximaal toegestane afmetingen zijn niet langer opgenomen
 • Varen met Kitetender gelijkgesteld aan kitesurfen.
 • Elektronische versie Handboek voor de marifonie toegestaan.
 • Amfibievoertuig is nu voor vaarregels een klein schip
 • Doorvaren bij gele lichten tijdens openen/sluiten bruggen toegestaan
 • Standaard “mistsein” voor alle veerponten.
 • Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgenomen.
 • Ligplaats kan worden aangewezen voor een type schip.
 • Verandering in verplichting bepaalde ‘wal’ te varen.

De belangrijkste wijzigingen zijn op een rij gezet in een handige samenvatting. Je kunt de gehele tekst bekijken op de website van deoverheid.

BPR aan boord?

Het is verplicht de meest recente versie van het BPR aan boord te hebben. Tegenwoordig mag dat ook digitaal. Op de website van de rijksoverheid kun je de laatste en volledige versie downloaden. Via onder andere de ANWB kun je een fysiek exemplaar aanschaffen.

Ontheffing sleephaak

Door de nieuwe wetgeving is de omschrijving van een sleepboot veranderd, waardoor geen enkel schip meer een andere vaartuig mag slepen, tenzij deze hiervoor een Certificaat van Onderzoek (CvO) heeft. Voor Scouting is een ontheffing op deze regel mogelijk, die inhoudt dat Scoutingslepers eigen Scoutingvaartuigen mogen slepen. De ontheffing betekent dat je mag varen met sleepboten die eigenlijk CvO moeten hebben, en dat slepers van Scouting eigen vaartuigen mogen slepen. Ieder 'vaartuig' waar eventueel vletten mee gesleept gaan worden, moet dan in bezit zijn van deze 'ontheffing sleephaak'. Let op: een ontheffing is geldig voor vijf jaar en zal ca. € 110,- kosten per vaartuig.

Wanneer je sleept met een schip voorzien van een CvO - een officiële sleepboot - dan moet je op het moment van slepen een groot vaarbewijs hebben en op het moment van los varen voldoen aan de vaarbevoegdheidseisen die gelden voor de lengtemaat van de sleper. Vaar je met een sleper voorzien van een ontheffing, dan moet je je houden aan de vaarbevoegdheidseisen die gelden voor de lengtemaat van de sleper - met of zonder sleep.
Houd je vooral aan de Scoutingrichtlijnen: CWO MbII, MbIII en aantekening slepen.