Headerafbeelding

Nieuwe subsidie beschikbaar voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed: DUMAVA

De DUMAVA-subsidieregeling is toegankelijk voor alle Scoutingorganisaties die eigenaar zijn van een eigen gebouw. De subsidieregeling staat open voor organisaties die voldoen aan de SBI code 88.99.3 Lokaal welzijnswerk van de Kamer van Koophandel. Deze SBI code wordt doorgaans voor Scoutingorganisaties gebruikt.

De DUMAVA-regeling is opgesteld om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouw. Dit is erg belangrijk, want Nederland moet in een snel tempo de CO2-uitstoot verder verlagen en het aardgasverbruik verminderen. Ook betekent dit dat de hoge energiekosten hiermee beter beheersbaar zijn. Dit is dus bedoeld voor bestaande gebouwen. Voor nieuwbouw geldt het uitgangspunt dat deze voldoet aan het bouwbesluit waarin duurzaam bouwen al is vastgelegd.

Is jouw groep eigenaar van een gebouw, en dus eigenaar van maatschappelijk vastgoed? En wil je je bezighouden met het verduurzamen van het gebouw? Dan is de nieuwe subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) interessant. Ben je huurder van een gebouw? Ga met de verhuurder in gesprek om na te gaan of er maatregelen mogelijk zijn waarvoor de verhuurder subsidie kan ontvangen en jij als huurder een duurzamer en/of zuiniger gebouw kunt gebruiken.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

Je kunt subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Alle verduurzamingsmaatregelen vind je in de maatregelenlijst. Hierin vind je ook aan welke voorwaarden je moet voldoen per maatregel. Voor deze regeling is in totaal € 150 miljoen beschikbaar gesteld.

1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen

De subsidie is 30% van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten €16.666 zijn.

Integraal verduurzamingsproject

De subsidie is 30% van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 25.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 83.333 zijn.

De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten. Het laten opstellen van een Maatwerkadvies, Integraal Breeam-NL, GPR Gebouw of DuMo-advies is verplicht.

Tijdlijn

  • Vanaf begin augustus is er een concept aanvraagformulier op rvo.nl/dumava te vinden. Daarmee kun je een aanvraag nog beter voorbereiden.

  • Geïnteresseerden kunnen zich al inschrijven voor het webinar op 13 september, georganiseerd door de Rijksoverheid. Tijdens dat webinar wordt het aanvraagproces verder toegelicht.

  • Aanvragen kan vanaf maandag 03-10-2022 09.00 uur tot 31-12-2023 17.00 uur.

Op 30 juni is de regelingstekst van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant.