Headerafbeelding

Stimuleringsregeling 'Alle kinderen op Scouting!'

Scouting Nederland vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om voor de volle honderd procent mee te doen aan het uitdagende, actieve, sociale en superleuke Scoutingspel. De financiële thuissituatie van een kind mag hierin geen spelbreker zijn. De stimuleringsregeling alle kinderen op Scouting zorgt ervoor dat er aanvullende mogelijkheden zijn als kinderen door de financiële situatie thuis toch buiten de boot dreigen te vallen.

Via deze stimuleringsregeling heeft Scouting Nederland voor jeugdleden aanvullende financiële ondersteuning beschikbaar, voor kampgeld of contributie. Dit geld is beschikbaar om de deelname van het jeugdlid aan Scouting mogelijk te maken. Zo krijgen alle kinderen de kans om volwaardig mee te doen aan het Scoutingspel. Zij kunnen zonder teveel zorgen spannende en leuke avonturen beleven, net als veel andere kinderen. Met deze stimuleringsregeling wil Scouting Nederland laten zien dat echt alle kinderen er bij horen!

Hoe help je als groep jouw leden met deze regeling?

Signalering

Je merkt dat een kind in een speltak vanwege de financiën moeite heeft om volop mee te draaien met de groep. Misschien wil een kind graag lid wil worden of mee op kamp, maar gaat dat niet vanwege de financiële situatie. In die situaties is de stimuleringsregeling ‘alle kinderen op Scouting’ van belang.

Aanvraag indienen

Waar nodig en mogelijk ondersteunt de penningmeester, bij het aanvragen van tegemoetkomingen. Een aanvraag voor tegemoetkoming kunnen de ouder(s)/verzorger(s) of het kind niet alleen doen, maar doet de penningmeester. Penningmeesters zijn de aanvrager/tussenpersoon. De aanvraag dien je in via het formulier dat je hieronder kunt downloaden. Je geeft aan waarvoor precies financiële ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld deelname aan een kamp, of contributie. Het formulier moet uiteraard naar waarheid ingevuld worden.  Mail het ingevulde formulier naar kennisnetwerk@scouting.nl. 

Toekenning

Na ontvangst van de aanvraag en een positieve beoordeling vanuit Scouting Nederland ontvangen de ouders/verzorgers een bevestiging. De Scoutinggroep ontvangt de bijdrage voor het lidmaatschapsgeld of kampgeld rechtstreeks op de rekening van de groep.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kun je hieronder vinden. Mocht je aanvullende vragen hebben over deze regeling, dan kun je ons bereiken via kennisnetwerk@scouting.nl.

Andere subsidies en regelingen

Naast de stimuleringsregeling van Scouting Nederland bieden bijvoorbeeld gemeenten, het Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Het is ook mogelijk om als groep een regeling in het leven te roepen voor kinderen die vanwege hoge kosten niet kunnen deelnemen aan activiteiten. 

Ondersteuning