Headerafbeelding

Stimuleringsregeling 'Alle kinderen op Scouting!'

Scouting Nederland vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om voor de volle honderd procent mee te doen aan het uitdagende, actieve, sociale en superleuke Scoutingspel. De financiële thuissituatie van een kind mag hierin geen spelbreker zijn. De stimuleringsregeling alle kinderen op Scouting zorgt ervoor dat er aanvullende mogelijkheden zijn als kinderen door de financiële situatie thuis toch buiten de boot dreigen te vallen.

Via deze stimuleringsregeling heeft Scouting Nederland voor jeugdleden aanvullende financiële ondersteuning beschikbaar, voor kampgeld of contributie. Dit geld is alleen beschikbaar als andere beschikbare subsidies en tegemoetkomingen, bijvoorbeeld van de gemeente, geen afdoende oplossing bieden. Zo krijgen alle kinderen de kans om volwaardig mee te doen aan het Scoutingspel. Zij kunnen zonder teveel zorgen spannende en leuke avonturen beleven, net als veel andere kinderen. Met deze stimuleringsregeling wil Scouting Nederland laten zien dat echt alle kinderen er bij horen!
Vanaf 2020 is er een beperkte hoeveelheid stimuleringsgeld beschikbaar voor deze regeling. Hierdoor geldt helaas dat we, als al het geld verdeeld is, geen extra aanvragen in behandeling kunnen nemen. Stel een aanvraag dus niet langer uit dan nodig is.

Hoe help je als groep jouw leden met deze regeling?

  • Je merkt dat een kind in een speltak vanwege de financiën moeite heeft om volop mee te draaien met de groep. Of misschien wil een kind graag lid wil worden, maar gaat dat niet vanwege de financiële situatie. In die situaties is de stimuleringsregeling alle kinderen op Scouting voor jou van belang.
  • Als eerste attendeer je, bijvoorbeeld samen met de penningmeester van je groep, de ouder(s)/verzorger(s) van het kind op de bestaande regelingen van bijvoorbeeld de gemeente. Waar nodig en mogelijk ondersteun jij, of de penningmeester, bij het aanvragen van tegemoetkomingen. Als de uitkomsten ontoereikend zijn en het kind nog steeds ‘tussen wal en schip’ dreigt te vallen kunnen de ouders of verzorgers samen met jou of iemand anders uit de groep een aanvraag doen bij Scouting Nederland. Zo kunnen jullie er voor zorgen dat dit kind zich, ondanks de zorgen thuis, toch uit kan leven bij jullie groep.
  • Een aanvraag voor tegemoetkoming kunnen de ouder(s)/verzorger(s) of het kind niet alleen doen, maar samen met jou of iemand anders van jouw groep. Jij bent de aanvrager/tussenpersoon. De aanvraag verloopt via een formulier in het ledenadministratiesysteem van Scouting: Scouts Online (SOL). Op het formulier geef je enerzijds aan welke andere mogelijkheden voor ondersteuning er zijn of zijn geprobeerd. Daarnaast geef je aan waarvoor precies financiële ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld deelname aan een kamp, of contributie. Het formulier moet uiteraard naar waarheid ingevuld worden.
  • Na ontvangst van de aanvraag en een positieve beoordeling vanuit Scouting Nederland ontvangen de ouders/verzorgers een bevestiging. De groep ontvangt rechtstreeks de bijdrage voor het lidmaatschapsgeld of kampgeld op de rekening van de groep.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kun je hieronder vinden. Mocht je aanvullende vragen hebben over deze regeling, dan kun je ons bereiken via minima@scouting.nl.

Ondersteuning