Headerafbeelding

Landelijke raad

De landelijke raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's en waterscouting en het landelijk bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de landelijke raad en in totaal drie afgevaardigden vanuit waterscouting. De landelijke raad is het besluitvormende en tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de Vereniging Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december. 

Op deze pagina vind je de samenvatting van de laatste landelijke raad en informatie over de komende vergaderingen. Aanvullende bestuurlijke stukken vind je in de downloads en klik hier om naar het archief te gaan.

Agenda en stukken

De agenda en stukken van de landelijke raad vind je via de downloadpagina.

Samenvatting landelijke raad 11 juni 2022

Na vier keer een digitale bijeenkomst naar aanleiding van de corona pandemie, heeft de 99e landelijke raad weer via een fysieke bijeenkomst kunnen plaatsvinden en wel in het nieuwe Avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde. Het meningsvormend deel van de landelijke raad stond in het teken van Veiligheid & Samenwerking. In het verslag van de landelijke raad zal een samenvatting van de uitkomsten van het meningsvormend deel worden opgenomen.

Tijdens het besluitvormend deel van de landelijke raad stonden een aantal belangrijke besluiten op de agenda. Zo heeft de landelijke raad ingestemd

met de nieuwbouw van een ontmoetingscentrum op het Scoutinglandgoed Zeewolde, waarbij het LSC in Leusden wordt verkocht. Daarnaast komt er een nieuw Blauwe Vogelhuis op Scoutcentrum Buitenzorg.

Ook heeft de landelijke raad ingestemd met een aantal wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement van Scouting Nederland naar aanleiding van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechspersonen (WBTR) en met een update van de financiële kaders voor de vereniging Scouting Nederland.

Verder is de landelijke raad geïnformeerd over de rapportage Activiteitenplan 2021 en over het stappenplan voor een nieuw meerjarenbeleid 2024-2025.

Ten slotte heeft de landelijke raad het jaarverslag van de Vereniging Scouting Nederland 2021 goedgekeurd, decharge verleend aan het landelijk bestuur voor het gevoerde beleid en kennis genomen van het jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2021 en het jaarverslag Scoutinglandgoed BV 2021. Het volledige conceptverslag van de landelijke raad van 11 juni 2022 wordt binnenkort op de website geplaatst.

Data landelijke raad in 2022 en 2023

 • Zaterdag 11 juni 2022
 • Zaterdag 10 december 2022
 • Zaterdag 10 juni 2023
 • Zaterdag 9 december 2023

De agendastukken voor de landelijke raad worden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de landelijke raad verstuurd. De regiovragen kunnen uiterlijk tot drie weken voorafgaand aan de landelijke raad worden ingezonden (de exacte datum wordt steeds in de uitnodiging bij de agendastukken vermeld).

Commissies landelijke raad

Financiële commissie

De financiële commissie is volgens het huishoudelijk regelement een vaste commissie van de landelijke raad. De financiële commissie adviseert de landelijke raad over de jaarrekening en begroting van Scouting Nederland.

Leden financiële commissie:

 • Leanne de Boer - voorzitter
 • Edy Bruinooge - lid
 • Ruud Moojen - lid

Introductie- en begeleidingscommissie

De introductie- en begeleidingscommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde permanente commissie, die de introductietraining voor nieuwe raadsleden organiseert en daarnaast de leden van de landelijke raad begeleidt in een goed verloop van de landelijke raad.

Leden introductie- en begeleidingscommissie:

 • Ruud Moojen -lid
 • Rudolf van den Eventuin -lid
 • Menno Hoekstra -lid
 • Joep van Dooren - voorzitter
 • Sven van Nieuwenhoven - lid

Landgoedcommissie

De landgoedcommissie is een door de landelijke raad zelf ingestelde tijdelijke commissie, die de landelijke raad adviseert over de voortgang van de ontwikkeling van Scoutinglandgoed Zeewolde.

Leden commissie landgoed:

 • Frank de Krom - voorzitter
 • Freek Verschuren - lid
 • Lennart Loomans - lid
 • Kevin Buijs - lid

Declaraties

Leden en plv. leden van de landelijke raad dienen gebruik te maken van dit declaratieformulier. Het formulier moet digitaal worden ingevuld en als PDF worden opgeslagen. Het formulier kan vervolgens per e-mail toegezonden worden aan financien@scouting.nl.

Toolkit landelijke raad

Welkom bij deze praktische wegwijzer boordevol informatie en tips om je te ...

Ondersteuning