Headerafbeelding

Oorlog in Oekraïne, scouts bieden humanitaire hulp

Scouts in Nederland maken zich ernstig zorgen over de oorlog in Oekraïne. Scouting Nederland sluit zich daarom aan bij de boodschappen van de wereldorganisaties WOSM (World Organization of the Scout Movement) en WAGGGS Europe (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) en roept op tot het stoppen van deze vijandelijkheden en voor bescherming van Oekraïense kinderen en hun families. Scouting staat voor het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren met uitdagende activiteiten met respect voor anderen en de wereld om hen heen. Dit staat in schril contrast met de snel verslechterende situatie in Oekraïne, waar inwoners het land uit vluchten of veilige onderkomens zoeken in schuilkelders vanwege de aanvallen. De veiligheid van kinderen en hun families is daarmee direct in gevaar.

Scouting is een wereldbeweging met meer dan 50 miljoen scouts wereldwijd. Vrij snel na de inval is er internationaal contact geweest tussen alle Europese Scoutingorganisaties, waaronder de Oekraïense scouts. Scouting Nederland vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen. Jaap Boot, voorzitter van Scouting Nederland, zegt hierover: "Scouting is er niet alleen voor het plezier en de ontwikkeling van de eigen leden, maar draagt, waar het nodig is, bij aan een betere wereld. Deze missie wordt binnen Scouting wereldwijd gedeeld. Als we iets kunnen doen voor mensen in nood, of het nou onze Oekraïense collegascouts zijn, of de stroom vluchtelingen die onze steun hard nodig hebben, dan staan we klaar om te helpen."

Ook in Oekraïne is er een Scoutingorganisatie en zijn scouts actief in de humanitaire hulp. In veel landen zijn al acties voor Oekraïne gestart en scouts in de omliggende landen zijn al actief in de hulpverlening. Scouting Nederland vindt het belangrijk om haar steentje aan de maatschappij bij te dragen. Daarom zetten ook de Nederlandse scouts zich in om Oekraïne te helpen. Ondersteunen doet Scouting Nederland op verschillende vlakken: activiteiten rond oorlog, vrede en vluchtelingen voor de leden van Scoutinggroepen, activiteiten in opvangcentra of het opnemen van kinderen in groepen, inzamelingsacties (geld, kleding, crowdfunding, badge) en huisvesting en opvang.

Acties van scouts in Nederland

In heel Nederland wordt door Scoutinggroepen en de bovenliggende Scoutingregio's inzamelingsacties georganiseerd. Van flessenacties waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat, tot het inzamelen van EHBO-goederen die naar de Pools-Oekraïense grens worden gebracht. Een overzicht is te vinden via: Wat jouw groep kan doen voor vluchtelingen

Scoutinggroepen en -regio's hebben acties opgezet om geld of goederen in te zamelen voor Oekraïense vluchtelingen. Zo zamelen Texelse scouts flessen in, maakt Scouting Deurne snoepzakken Oekraïense kinderen in Polen en zamelt Scouting Christiaan de Wet uit Ouderkerk a/d IJssel noodhulpgoederen in. Ook hebben diverse Scoutinggroepen aangegeven hun deel van de opbrengst van de Jantje Beton Collecte te doneren aan onder andere Giro 555, in plaats van deze zelf te gebruiken. Nog veel meer scoutsacties zijn te vinden via:

Hulpoproep van Poolse scouts

De Poolse scouts helpen langs de grens van Oekraïne om onder andere EHBO te verlenen aan Oekraïense vluchtelingen. Er is echter een groot tekort aan EHBO-middelen en hebben Nederlandse scouts gevraagd om hulp. Er moeten zo snel mogelijk EHBO-koffers naartoe. Met een een crowdfundingsactie willen we zo veel mogelijk EHBO-koffers inkopen en versturen en zo onze mede-scouts helpen met humanitaire noodhulp op de ontvangstpunten waar Oekraïense vluchtelingen binnenkomen.

Samen in actie voor Oekraïense scouts

Steun de Oekraïense scouts met hun humanitaire hulp in Oekraïne bij aankoop van deze 'Scouts for Ukraine'-badge. Hij kost 3 euro en de opbrengst gaat naar de 'National Organization of the Scouts of Ukraine' en 'Guiding in Ukraine', de twee nationale Scoutingorganisaties in het land.

Op wereldniveau is een crowdfundingsactie gestart om de Scoutingorganisaties in Oekraïne te ondersteunen. Ook Scouting Nederland draagt haar steentje hieraan bij. Er is door Scouting Nederland een sponsorbadge gelanceerd waarvan de opbrengst naar de scouts gaat. Tot nu toe hebben we gezamenlijk al 10.000 euro mogen ophalen!

Rechtstreeks doneren via Scoutingwereldbonden WOSM en/of WAGGGS

De National Organization of the Scouts of Ukraine (NOSU) en Guiding in Ukraine bieden humanitaire hulp aan mensen en gemeenschappen in nood. Scouts kunnen de NOSU en Guiding in Ukraine steunen door een donatie te doen via het WOSM of WAGGGS platform. Deze inzamelingsacties zijn een samenwerking tussen de NOSU, het regionale Eurasia Support Centre van WOSM in Kiev en de hoofdkantoren van de World Organization of the Scout Movement en World Association of Girl Guides and Girl Scouts.

Activiteiten voor jeugdleden en vluchtelingenkinderen

Een grote hoeveelheid activiteiten is verzameld om binnen Scouting aandacht te kunnen schenken aan thema's als oorlog, conflict, vrede en vluchten. We hebben hier al veel informatie over, omdat we sinds de Tweede Wereldoorlog ook actief betrokken zijn bij de Nationale Herdenking en veel groepen hier ook lokaal bij betrokken zijn. Ook vanuit andere nationale Scoutingorganisaties in het buitenland hebben we informatie gekregen. 

Scoutinggroepen worden actief geïnformeerd over hoe ze op lokaal niveau in opvanglocaties activiteiten aan kunnen bieden voor vluchtelingkinderen. Op allerlei plekken zijn Scoutinggroepen nu al in gesprek om in opvanglocaties activiteiten te organiseren. In asielzoekerscentra in Zoetermeer en Heumensoord hebben Scoutingvrijwilligers in het verleden en recent activiteiten georganiseerd voor vluchtelingenkinderen. Ook nu ontstaan dit soort initiatieven overal in het land. Een voorbeeld van eerder is de activiteiten voor kinderen in noordopvang Heumensoord.

Beschikbaar stellen van locaties

Hoewel Scoutinggebouwen in principe niet leeg staan, zijn er verschillende Scoutinggroepen in Nederland in gesprek met hun gemeente om te kijken wat zij kunnen doen met hun gebouwen. Ook kampeerterreinen van Scouting Nederland zijn benaderd om een bijdrage te leveren. In overleg met gemeentes kijken Scoutinggroepen en kampeerterreinen hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de noodopvang van vluchtelingen in Nederland.