Headerafbeelding

Scouting Heumensoord voor vluchtelingenkinderen

Scoutingregio Zuid-Oost Nederland vertelt! Scoutingregio Zuid-Oost Nederland heeft met het vrijwilligersteam “Scouting Heumensoord” in 2015/2016 een half jaar en in 2021/2022 drie maanden activiteiten georganiseerd in AZC Heumensoord voor vluchtelingenkinderen. Wouter Dubbeldam, lid van team Scouting Heumensoord, neemt je mee in hoe dit is aangepakt en wat het team heeft geleerd. Ook vind je onderaan deze pagina een document met aandachtspunten voor groepen en regio's die een soortgelijke actie willen opzetten.

Wouter vertelt:

"Leuk dat je meer wilt weten over "Scouting in een asielzoekerscentrum". Omdat je wilt weten hoe zo iets gaat of omdat je daar zelf mee aan de slag wilt. Ik wil je graag wat vertellen over "Scouting Heumensoord" waar we in 2015/2016 en 2021/2022 spelmiddagen hebben georganiseerd voor de kinderen die daar waren.

Aan de rand van Nijmegen ligt een bosperceel dat 's zomers gebruikt wordt om een tentenkamp op te bouwen voor militairen die de vierdaagse lopen. Tijdens de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 was er een groot tekort aan plaatsen om vluchtelingen te huisvesten. Nijmegen bood aan een tijdelijk kamp op Heumensoord te bouwen. Er werden toen 3000 mensen gehuisvest.

Met de vraag "Scouting biedt spel aan kinderen, op Heumensoord zijn er vast kinderen, moeten wij als Scoutingregio Zuid-Oost Nederland (Regio ZON) dan niet spel aanbieden?" ben ik naar regiobestuur en regioraad gegaan om steun te vragen, een bijzonder team op te richten met doel als spel te bieden aan de kinderen in het kamp."

Praktische zaken

"Je kunt natuurlijk niet als clubje zomaar het kamp oplopen. Daarvoor moet je contact opnemen met de COA die je doorverbindt met de activiteitencoördinator. En die is blij met alle activiteiten voor de bewoners en wijst je verder de weg. Inclusief toegang- en veiligheidsinstructies. En dan is het wel lekker om wat zakgeld te hebben, voor knutselmaterialen, touwen, etc. Dat hebben we in 2015 via een crowdfunding geregeld, en sindsdien is er een "vluchtelingenpotje" binnen de regio. Groepen mogen een beroep op dat potje doen als ze iets met vluchtelingen organiseren. Hier is de inbedding binnen de regio en dus heel waardevol en wordt door de regiopenningmeester beheerd.

We hebben ook verslag gelegd van alles dat is gebeurd in het regioarchief en dat was in 2021 weer handig om een vliegende start te maken toen de vluchtelingen uit Afghanistan op soortgelijke wijze werden gehuisvest: 1000 mensen waarvan 450 kinderen.

De oproep om Scouting Heumensoord weer te activeren resulteerde in een centraal team van 10 personen. Iedere zondag zijn er twee coördinatoren, de andere vrijwilligers worden via mail, Facebook en tamtam geronseld: 7 à 17 stafleden per zondag. Het centrale team komt eens in de maand bij elkaar om een maand vooruit te kijken, elkaar beter te leren kennen en ook door ervaringen uit te wisselen. Tussenliggende woensdagen vergaderen we met een videoverbinding; 45 minuten om even terug en vooruit te kijken en team Scouting Heumensoord te zijn. Geleerd van corona!"

"Wat kan ik nog meer vertellen? Iedereen die 3x mee heeft geholpen krijgt een dankjewel-certificaat en een Scouting Heumensoord badge. En wanneer het (tijdelijke) kamp wordt gesloten, sluiten we met elkaar af met een gezellig samenzijn, gaan de verslagen en materialen weer terug naar regio/donateurs en wordt het archief bijgewerkt."


Succes met jouw vluchtelingenproject!

Namens Spelteam Scouting Heumensoord

Wouter Dubbeldam