Headerafbeelding

Landelijk vrijwilliger worden

Als je aan de slag gaat als landelijk vrijwilliger bij Scouting, word je ook lid van de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland, Scouting Nederland. Het is belangrijk dat je je werk als vrijwilliger zo goed en zo makkelijk mogelijk kunt doen. Daarvoor zijn er een aantal voorzieningen, waar je gebruik van kunt maken. Naast deze voorzieningen zijn er ook bepaalde voorwaarden die betrekking hebben op landelijk vrijwilligers.

Huishoudelijk reglement en andere voorwaarden

Binnen de vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor jeugd en jongeren. Dat vinden we bij Scouting heel erg belangrijk. Daarom zijn deze afspraken vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Bij het lid worden van een groep, regio of de landelijke organisatie, is het de bedoeling dat je kennis neemt van het huishoudelijk reglement.

Daarnaast is er een aantal aanvullende voorwaarden, zoals een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het onderschrijven van de gedragscode en het conformeren aan de Handleiding landelijke ledenactiviteiten. Overige afspraken over bijvoorbeeld social media, het verstrekken van persoonsgegevens uit Scouts Online en andere zaken vind je hier.

Declaraties

Als landelijk vrijwilliger doe je je werk onbetaald. Toch biedt Scouting Nederland naast begeleiding enkele aanvullende voorzieningen waar je als vrijwilliger baat bij hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het declareren van enkele gemaakte kosten voor een project of evenement bij Scouting Nederland. Hiervoor gebruik je een declaratieformulier, welke je kan opvragen bij de budgetbewaker van het project waar je de klus voor doet. Je kunt ook besluiten de kosten niet te declareren en ze bij de Belastingdienst op te geven als gift.

E-mailadres

Iedere landelijk vrijwilliger met een actieve functie heeft de mogelijkheid om via Scouts Online een Scouting.nl e-mailadres aan te vragen. Ga hiervoor naar Scouts Online en klik op Mijn Scouting - Basisgegevens en vervolgens op de tab Scouting.nl e-mail. Meer informatie en de voorwaarden lees je in de handleiding.

Overige voorzieningen

In het document Voorwaarden en voorzieningen landelijk vrijwilligers vind je een uitgebreid overzicht van de overige voorzieningen.