Headerafbeelding

Jij inspireert als voorzitter van de vereniging: Voorzitter Scouting Nederland

Wil jij als bestuursvoorzitter bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Dat kan bij de grootste jeugdorganisatie van Nederland: Scouting Nederland. Met 118.000 leden, verspreid over 1.000 lokale Scoutinggroepen in het land, staan we als dynamische en avontuurlijke vereniging midden in de samenleving. Bij alle kansen én uitdagingen die we tegenkomen worden we ondersteund door talloze vrijwilligers en beroepskrachten. We maken onderdeel uit van een wereldwijde organisatie die een duidelijke missie heeft: de wereld een beetje mooier achterlaten.

We zijn op zoek naar een inspirerende voorzitter om onze organisatie te leiden. Naast een nieuwe voorzitter zijn we ook op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter, de werving voor deze functie start in het eerste kwartaal van 2024.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/Qm5rAivCtlk


Je bezigheden

Als voorzitter van de Vereniging Scouting Nederland geef je samen met collega-bestuursleden en de landelijke raad sturing aan de vereniging. Je bent een verbinder, binnen de vereniging en voor de externe partners in de samenleving die met ons mee willen doen. Je vertegenwoordigt Scouting Nederland bij diverse gelegenheden. Als boegbeeld van de vereniging inspireer je met veel energie en enthousiasme de vrijwilligers en beroepskrachten om samen het Scoutingspel mogelijk te maken. Je zorgt voor stabiliteit en groei van de organisatie. Verder ben je een sparringpartner voor de directeur.

Concreet

- Leiden van bestuursvergaderingen (minstens 7 per jaar in de avond) en strategie sessies
- Voorzitten van de landelijke raad, de algemene ledenvergadering (2 per jaar op zaterdag)
- Bezoeken van Scoutingevenementen, -terreinen, -groepen en -regio’s voor verbinding binnen de vereniging, vaak in de avond of weekenden
- Vertegenwoordigen van Scouting Nederland bij externe evenementen en bijeenkomsten met politieke of maatschappelijke stakeholders
- Rapporteren aan de landelijke raad over de voortgang en algemene ontwikkelingen van Scouting Nederland
- Het stellen van kaders aan de directie voor werkgeverschap van de beroepsorganisatie
- Inspringen bij calamiteiten
- Een uitgebreidere toelichting op je bezigheden vind je in de Q&A

Je bagage

Het lijkt een hele lijst, maar we zoeken een voorzitter die diverse genoemde competenties bezit. In de zoektocht naar de vicevoorzitter zoeken we iemand die aanvullende kwaliteiten heeft op jou als voorzitter. Je toont leiderschap, bent besluitvaardig en communicatief. Je bent een verbinder die teamwork en samenwerking uitademt. Je hebt goede communicatievaardigheden en bent in staat om als boegbeeld te inspireren, leiden, besluiten en verbeteren. Je hebt passie voor de missie en doelen van Scouting Nederland, sterke strategische denkvaardigheden en een duidelijke visie. Je hebt het vermogen om effectief te werken met diverse belanghebbenden en partners. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Kijk voor meer informatie over je bagage bij de Q&A.

Je beloning

Er wacht je een uitdagende en inspirerende rol met de mogelijkheid om een blijvende impact te hebben op onze organisatie en gemeenschap. Als voorzitter van Scouting Nederland maak je deel uit van een toegewijd team van vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor de groei en ontwikkeling van onze jeugdleden. Scouting Nederland zet zich actief in om een inclusieve vereniging te zijn. Samen met jou werken we aan een organisatie waar iedere vrijwilliger en medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Wat het voorzitterschap van Scouting Nederland je nog meer op kan leveren lees je in de Q&A.

Informatie en aanmelding

Meer weten? Extra informatie over de functie evenals een toelichting op je bezigheden, je bagage en je beloning is te lezen in de Q&A hieronder. Je kunt ook contact opnemen met Bart van Bree, lid Landelijk Bestuur, via bestuur@scouting.nl. Direct reageren? Dat kan door je CV en een motivatiebrief of een kort filmpje voor 15 januari 2024 te mailen naar bestuur@scouting.nl. In de motivatiebrief of het filmpje zien/lezen we graag het volgende terug:
- Waarom je graag voorzitter van Scouting Nederland wil worden;
- Waarom je een goede kandidaat bent voor deze rol en welke kwaliteiten je daarvoor wil inzetten;
- Hoe zorg je voor de goede balans tussen deze vrijwillige functie en je andere bezigheden?;
- Op welke manier stimuleer jij samenwerking binnen de vereniging als voorzitter. 

Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!

Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen kinderen en jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er of penningmeester. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!

Q&A

 • Betrokkenheid bij de gemeenschap:
  Jeugdverenigingen spelen vaak een belangrijke rol in de lokale gemeenschap. Als voorzitter van Scouting Nederland ga je nog een stap verder en ben je actief betrokken bij het ondersteunen en verbeteren van de landelijke belangen van jeugdgerichte activiteiten en initiatieven van Scouting Nederland. Dit bij zowel fondsen, bedrijven, instellingen als politiek.

  Invloed uitoefenen:

  Als voorzitter beïnvloed je samen met je medebestuurders de koers van Scouting en oefen je invloed uit op de beslissingen die worden genomen. Dit geeft je de kans om positieve veranderingen en verbeteringen door te voeren binnen en buiten Scouting.

  Passie voor jeugdontwikkeling:

  Bij Scouting krijgen kinderen en jongeren de kans om zich te ontwikkelen, te groeien en positieve ervaringen op te doen. Het voorzitterschap van Scouting Nederland stelt je in staat om hier actief aan bij te dragen.

  Sociale connecties:

  Scouting Nederland is een geweldige middel om nieuwe mensen te ontmoeten en sociale connecties te smeden. Als voorzitter leg je contacten en bouw je relaties op met andere leden, vrijwilligers en gemeenschapsleden.

 • Leiderschap:
  Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het leiden van Scouting Nederland en het Scouting Nederland fonds. Je bent in staat om anderen te inspireren en te motiveren. Ook draag je met enthousiasme de missie en doelstellingen van de vereniging uit. Je staat boven de partijen en kunt een onafhankelijke positie innemen. Tot slot ga je diplomatiek om met verschillende meningen en belangen binnen de vereniging.

  Communicatie:

  Je communiceert duidelijk met de overige bestuursleden, directie van Scouting Nederland, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Dit omvat zowel mondelinge als schriftelijke communicatie.

  Teamwork:

  Scouting draait op teamwork. Je hebt het vermogen om effectief met anderen samen te werken, conflicten op te lossen en consensus te bereiken.

  Besluitvorming:

  Je bent in staat om samen met het bestuur (vaak onder tijdsdruk) beslissingen te nemen, die het beste zijn voor de leden van de vereniging. Het vermogen om op basis van de (soms beperkte) beschikbare informatie, weloverwogen beslissingen te nemen is belangrijk. Ook ben je voorzitter van de landelijke raad en de bestuursvergaderingen, je weet deze in goede banen te leiden.

  Verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid:

  Je bent verantwoordelijk voor de activiteiten en de veiligheid van de leden. Betrouwbaarheid en het nakomen van beloften zijn hierin noodzakelijk.

  Flexibiliteit:

  Je moet flexibel zijn en in staat zijn om je aan te passen aan veranderende omstandigheden en onverwachte uitdagingen.

 • Voldoening:
  Het bijdragen aan het welzijn van de jeugdgemeenschap en een positief verschil maken in het leven van kinderen en jongeren geeft veel voldoening.

  Persoonlijke groei:

  Vrijwilligerswerk biedt kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Je leert nieuwe vaardigheden, verbetert je bestaande vaardigheden en vergroot je zelfvertrouwen.

  Sociale connecties:

  Vrijwilligerswerk brengt je in contact met mensen die dezelfde interesses en waarden delen. Hierin ontstaan waardevolle vriendschappen en sociale connecties.

  Levenservaring:

  Vrijwilligerswerk stelt je bloot aan verschillende mensen, culturen en situaties, wat je levenservaring verrijkt en je begrip van de wereld vergroot.

  Levensperspectief:

  Het ervaren van de uitdagingen en behoeften van anderen verandert je perspectief op het leven waardoor je meer dankbaarheid voelt voor wat je hebt. Jij kan net als al die miljoenen scouts op deze wereld de aarde een stukje beter achterlaten dan dat je haar gevonden hebt.

 • Na de selectie van brieven of filmpjes vinden er twee sollicitatiegesprekken plaats met bestuurders en een afvaardiging van de directie. Tijdens het tweede gesprek brengen we een casus in die we met elkaar doornemen. Ook twee kennismakingsgesprekken met het landelijk bestuur en de landelijke raad zijn onderdeel van de selectieprocedure.

  Na een positieve kennismaking mag je direct als kandidaat-voorzitter meedraaien in het bestuur. Na deze kennismakingsperiode en bij wederzijdse instemming wordt je voorgedragen voor benoeming op de landelijke raad van december 2024.

 • Je wordt benoemd voor een periode van 3 jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is 9 jaar. Houd rekening met een tijdsinvestering van gemiddeld minimaal 8 uur per week, met name in de avonden en weekenden. Vergaderingen zijn vooral in Zeewolde, maar onze groepen en evenementen zitten door heel Nederland verspreid. Ook zijn er jaarlijks meerdaagse bijeenkomsten in het buitenland georganiseerd door de wereldorganisaties waar we aangesloten zijn.

 • Als landelijk bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de vereniging in zijn geheel. We zijn de werkgever van de directeur die het beroepsapparaat aanstuurt welke “in dienst” staat van de vereniging. Daarnaast zijn we als bestuur verantwoordelijk voor het Scouting Nederland Fonds en participeren we in het Scouting Landgoed Zeewolde.

 • Het team bestaat uit ongeveer 10 leden. Daarin zitten de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, internationaal commissaris WOSM, internationaal commissaris WAGGGS en algemeen bestuursleden.

 • Welke kwaliteiten heeft de nieuwe voorzitter nodig? Deze vraag is gesteld aan onze achterban, ook op social media onder jongere leden onder ons. Landelijke raadsleden hebben tijdens de landelijke raad input gegeven over de elementen die zij belangrijk vinden voor onze nieuwe voorzitter. Al deze elementen zijn verwerkt in de vacature.

 • Missie en Doelen: Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige en uitdagende vrije tijdsbesteding. In actief samenspel met leeftijdsgenoten, veelal in de natuur, wordt een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hun heen.

  Activiteiten:
  Scouting biedt een breed scala aan activiteiten, op het vlak van kamperen, sport & spel, identiteit, expressie, zeilen, teambuilding en buitenleven. Het doel is om jongeren vaardigheden en zelfvertrouwen bij te brengen, terwijl ze plezier hebben in de natuur.

  Vrijwilligers:
  Scouting Nederland draait grotendeels op vrijwilligers. Volwassenen, variërend van leiders en begeleiders tot bestuursleden, dragen bij aan de scoutingbeweging door hun tijd, betrokkenheid en expertise te delen.

  Internationale Betrekkingen:
  Scouting Nederland is aangesloten bij de Wereldorganisatie van de Scoutbeweging (World Organization of the Scout Movement - WOSM) en de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Dit betekent dat Nederlandse scouts onderdeel zijn van een wereldwijde beweging en deel kunnen nemen aan internationale scoutingevenementen en uitwisselingen.

  Diversiteit en Inclusie:
  Scouting Nederland streeft naar diversiteit en inclusie, waarbij alle kinderen, jongeren en vrijwilligers, ongeacht hun achtergrond of capaciteiten, worden aangemoedigd om deel te nemen aan scoutingactiviteiten.

  Educatieve Programma's:
  Scouting Nederland biedt educatieve programma's en ondersteuning aan leiders om ervoor te zorgen dat scoutingactiviteiten veilig en leerzaam zijn.

  Duurzaamheid:
  Scouting Nederland zet zich in voor duurzaamheid en milieubewustzijn. We moedigen scouts aan om verantwoordelijk om te gaan met de natuur en verantwoordelijkheid te nemen voor een betere wereld.

 • Geografisch bereik: Het Landelijk bestuur heeft betrekking op het land als geheel. Het opereert daarmee op nationaal niveau en heeft bevoegdheden die van invloed zijn op land, regio en groep. Jouw meedenken in het beleid heeft impact op alle scouts in het land: water, lucht en land, van alle leeftijden, (landelijk) vrijwilliger en jeugdlid.

  Lobbyen:
  Inspanningen van het landelijke bestuur op dit vlak gaan naar belangengroepen, bedrijven, organisaties en politiek om invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming op nationaal & lokaal niveau. Dit kan gebeuren op verschillende manieren en met verschillende doelen op het gebied van positief jeugdbeleid en duurzaam vrijwilligersbeleid.

  Van lokaal naar landelijk:
  Wanneer je overschakelt van een lokaal of regionaal bestuur of club naar een landelijk bestuur, verandert de schaal en de reikwijdte van de verantwoordelijkheden aanzienlijk. Het deelnemen aan een landelijk bestuur is complexer en heeft een grotere impact op Scouting in het algemeen. De overgang naar een landelijk bestuur kan een uitdagende, maar lonende stap zijn. Het vereist een breder perspectief, een diepgaand begrip van vereniging brede onderwerpen en belangen en de vaardigheid om met diverse belanghebbenden samen te werken om nationale doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de verschillen en de nieuwe verantwoordelijkheden die gepaard gaan met deze overgang.

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Landelijk
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Bestuurlijk/ Management