Headerafbeelding

Vertrouwenspersoon

Stichting Scouting regio Fryslân, kortweg de regio, is een bruisende en ambitieuze organisatie die de belangen behartigt van Friese scoutinggroepen en die kaderleden in Fryslân verder helpt bij een kwalitatief hoogstaand scoutingspel. Dit doet zij door het organiseren van trainingen en activiteiten, door het aanbieden van producten zoals groepsontwikkeling en bestuurscoaching en door de groepen bij allerhande zaken te ondersteunen.

Het stafteam van de regio is per direct op zoek naar een Regionale Vertrouwenspersoon voor gemiddeld 2 uur per maand

De Regionale Vertrouwenspersoon wordt geregistreerd als vertrouwenspersoon in het stafteam van Scouting regio Fryslân, dat formeel valt onder de Voorzitter van het regiobestuur. De vertrouwenspersoon vervult echter een onafhankelijke, solitaire rol binnen Scouting Regio Fryslân. De reikwijdte is zowel de regio zelf als de groepen die geen vertrouwenspersoon hebben.

Iedereen binnen Scouting doet zijn best om te zorgen dat Scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. Daarom moet elk lid van Scouting zich bij Scouting thuis en veilig voelen. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting regio Fryslân een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon neemt meldingen in behandeling over allerhande zaken, bijvoorbeeld pesten, ongewenst gedrag, ongewenste intimiteiten, geweld, drank of drugs. Dit gebeurt altijd in vertrouwen: andere mensen worden alleen ingelicht als dat zo is afgesproken. De vertrouwenspersoon gaat met de melder op zoek naar de beste oplossing. Door het gesprek aan te gaan, door te verwijzen naar andere organisaties (of onderdelen daarvan) of door mediation op te laten starten. In ernstige gevallen weet de vertrouwenspersoon de route naar het protocol ongewenst gedrag of naar het doen van aangifte.

Onze ideale collega
* is beschikbaar voor alle jeugdleden, kaderleden binnen de regio, regiomedewerkers en alle andere betrokkenen rondom Scouting regio Fryslân
* is integer en betrouwbaar
* is goed bekend met het protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland
* heeft een zeer goed luisterend vermogen
* staat af van de dagelijkse gang van zaken bij de regio en haar groepen
* is bereid af toe te reizen
* is bereid zich voor de functie te ontwikkelen en landelijke bijeenkomsten voor vertrouwenspersonen te bezoeken


Wil je meer informatie?
Scouting Nederland heeft voor deze functie een uitgebreid functieprofiel opgesteld en een informatiefolder gemaakt:
* functieprofiel: https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/05.Scouting-Academy/Overig/Functieprofiel-Vertrouwenspersoon-groep-en-regio.pdf
* folder: https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Veiligheid/Sociale%20veiligheid/Folder-Vertrouwenspersoon-sept-2019.pdf
Ben je benieuwd naar meer informatie over deze functie of heb je interesse? Laat dit dan weten aan de hrm-beheerder van de regio, via hrm@scoutingfryslan.nl.

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Regio's
  Hoe:
  Structurele klus
  Wat:
  Specifiek: juridisch, financiën, administratie
  Reageer als lid van Scouting