Headerafbeelding

Onderzoek waterscouting

Voor waterscouting is de identiteit van groot belang. Is de huidige ondersteuning voldoende om deze identiteit zo goed mogelijk tot stand te laten komen binnen het bestaande kader? En is het specifiek genoeg of omvangrijk genoeg voor een eigen team? In 2010 is een nieuw spelaanbod gemaakt dat geschikt zou moeten zijn voor alle spelsoorten. De spelsoort waterscouting ontbrak nog, daarom is vier jaar geleden het spelteam waterscouting gestart. Dit team heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het wegwerken van een achterstand in de ontwikkeling van de spelvisie en spelmethode (zoals insignes voor waterwelpen en waterscouts en het verwateren van de progressiematrix).

Ongeveer een jaar geleden heeft spelteam waterscouting een enquête verstuurd naar alle groepen met waterspeltakken. Hierin werd gevraagd of de huidige ondersteuning op het gebied van waterscouting voldoende is om deze identiteit zo goed mogelijk tot stand te laten komen. De resultaten staan nu online in een rapport en een infographic met een korte toelichting, hieronder te downloaden!