Headerafbeelding

Help jij de admiraliteiten en regio’s mee op weg?

In het project Organisatie Regio’s en Admiraliteiten werken beroepskrachten en vrijwilligers samen aan een heldere structuur voor de admiraliteiten binnen de vereniging. Wat is de plek en taak van admiraliteiten ten opzichte van regio’s en hoe kan die samenwerking beter? We zijn al een heel eind, maar voor de implementatie moeten nog een aantal hulpmiddelen ontwikkeld worden:

  • Een model voor de statuten voor de regiovereniging en de interregionale admiraliteitsvereniging
  • Een model voor afspraken tussen regio(s) en admiraliteit(en) (convenanten)
  • Een voorbeeld voor bestuursafspraken (bestuursreglement)
  • Een stappenplan voor regio's en admiraliteiten om naar de nieuwe werkwijze te gaan.


Wil jij daaraan meewerken? Je hoeft geen juridische achtergrond te hebben, alleen zin om samen met andere scouts jouw verenigingskennis logisch in te zetten. We maken er een leuke dag van op zondag 16 juli, bij mooi weer in de achtertuin van het LSC, met een hapje en drankje.

Het programma van zondag de 16e ziet er als volgt uit:

13:15 uur Inloop met koffie of thee

13:30 uur Korte inleiding wat we gaan doen met ruimte voor vragen

13:45 uur In twee groepjes aan de slag:

  • Groepje 1: Model statuut Regio
  • Groepje 2: Wat vind jij dat er in de convenanten moet komen te staan?

14:45 uur korte pauze

15:00 uur: Weer in twee groepjes uit een:

  • Groepje 1: Model Statuut Interregionale Admiraliteit
  • Groepje 2: Van inhoud naar tekst van het convenant

16:00 uur korte Pauze

16:10 uur Toetsing van hetgeen tot nu toe gereed is. Wat vinden jullie ervan?

16:20: uur Hoe gaat het verder.

16:30 uur Sluiting en informeel met hapje en drankje.

Ter voorbereiding hebben we een document in de bijlage. Mocht je op deze dag niet kunnen maar wel interesse hebben, laat van je horen, misschien kun je op een ander moment een bijdrage leveren.

Klusdag concept statuten regiovereniging LIJ

Klusdag modelstatuten en convenanten regio

Aanmelden en meer info

Je bent ten allen tijde welkom, ook al bedenk je op zondagochtend nog....ik ga wat leuks doen...ik bied mijn hulp aan. Stuur dan een mailtje Groepenenregios@scouting.nl onder vermelding van 'Project regio's en admiraliteiten'. Kijk voor meer info over dit project op: