fotolijn

Organisatiestructuur

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Klik door onderstaand organogram om meer te lezen over de verschillende organisatie-onderdelen.

Landelijk niveau
(Vereniging Scouting Nederland)

Het landelijk niveau van de Vereniging Scouting Nederland wordt gevormd door de landelijke raad, het landelijk bestuur en het landelijk servicecentrum. De landelijke raad wordt gevormd door een afgevaardigde van iedere Scoutingregio en het landelijk bestuur en vormt het besluitvormende en controlerende orgaan van de vereniging en komt twee keer per jaar bijeen. Het landelijk servicecentrum is de beroepsorganisatie van Scouting Nederland. Klik op onderstaande afbeelding om de organisatiestructuur van de landelijke organisatie te bekijken.

organogram SN 2017

Scoutingregio

Nederland telt 45 Scoutingregio's die ondersteuning bieden aan circa 25 Scoutinggroepen in de regio. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten. Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Scoutingregio. Samen met twee afgevaardigden van iedere Scoutinggroep vormt het regiobestuur de regioraad. Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid. Op vier plaatsen in Nederland zijn er Steunpunten waar beroepskrachten en vrijwilligers regio's ondersteunen met het uitvoeren van het landelijk beleid.

Scoutinggroep

Centraal in de structuur van Scouting Nederland staan de Scoutinggroepen. Iedere Scoutinggroep is een op zich zelf staande vereniging, met een groepsbestuur en een groepsraad en is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het Scoutingspel binnen de kaders van Scouting. De groepsraad bestaat uit oudervertegenwoordigers, de leden van het groepsbestuur en alle leiding van de speltakken en vormt het besluitend hart van de groep. Alle groepen bij elkaar vormen de Vereniging Scouting Nederland. Ieder lid van een lokale groep is daarmee automatisch lid van Scouting Nederland.