Headerafbeelding

VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van het sociaal veiligheidsbeleid van Scouting. Een VOG is verplicht voor alle functies binnen Scouting. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De screeningsautoriteit van de overheid is Justis. Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af.

VOG-beleid Scouting Nederland

Voor het uitoefenen van een functie binnen Scouting is het verplicht dat een vrijwilliger een VOG overlegt. Dit geldt voor kaderleden én buitengewone leden. De VOG geldt voor alle functies binnen Scouting. 

Om de drie jaar moet een nieuwe VOG worden aangevraagd. Deze verplichting staat opgenomen in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Als een aspirant kaderlid geen geldige VOG kan overleggen is er geen plaats binnen onze vereniging.

Eén VOG voor alle persoonsgebonden functies

Er zijn verschillende VOG's. Ieder kaderlid kan volstaan met één VOG voor alle functies op ieder niveau: lokaal, regionaal en landelijk. Dat betekent dat je als kaderlid voor nieuwe functies op een ander niveau niet nog eens een unieke VOG moet inleveren. Handig!

Op de website van Justis lees je voor wie, hoe en voor welke rubrieken een VOG aangevraagd kan worden. Justis legt zelf uit hoe de screeningsprofielen werken. In de handleiding onderaan deze pagina is ook uitgelegd hoe de digitale aanvraag van een VOG werkt. 

Gratis VOG

De kosten voor de aanvraag van een VOG voor Scouting worden door de overheid vergoed. Bij de aanvraag ‘herkent’ het systeem dat de aanvraag door een Scoutinggroep of -regio gedaan wordt. Om gebruik te kunnen maken van de gratis VOG moet je je groep of regio aanmelden op gratisvog.nl.

Bij het registreren wordt onder andere gevraagd om de naam van je groep of regio, het Kamer van Koophandel-nummer, de contactgegevens van de contactpersoon en een verklaring welke preventieve maatregelen genomen worden (beleid).

Je zorgt ervoor dat op je eigen groepswebsite zowel de informatie over de gedragscode als over de vertrouwenspersoon te vinden is. Hieronder vind je de handleiding die je kunt gebruiken bij het (opnieuw) invullen van je gegevens om toegelaten te worden tot de regeling. De gedragscode vind je via de knop onderaan deze pagina.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/NZFLR2s2CBY

Voor je aanstellingsbeleid kun je de korte inleiding gebruiken vanaf de Scouting Nederland website en daaronder de link opnemen naar deze pagina. Bij vertrouwens(contact)personen adviseren wij je om de contactgegevens van de groepsvertrouwenspersoon te vermelden. Mocht het (nog) niet gelukt zijn om deze rol in te vullen dan kan de volgende tekst op de website worden geplaatst:

Als er sprake is van een calamiteit, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het Landelijk team Sociale veiligheid. Dit team adviseert groepsbesturen hoe ze om kunnen gaan met calamiteiten.  Meer informatie over Landelijk team Sociale veiligheid is hier te lezen.

Let op!

Gratis VOG laat je niet toe tot deze regeling als je op de website van je groep of regio geen documenten en/of inleiding hebt staan over de gedragscode, het aanstellingsbeleid en de vertrouwens(contact)persoon.

Downloads

Alle downloads worden regelmatig aangepast naar de nieuwste wet- en regelgeving, in de voettekst van het document staat de datum van de laatste update. Ondanks dat Scouting Nederland probeert de informatie zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend.

Ondersteuning