Headerafbeelding

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

De kosten voor de aanvraag van een VOG voor Scouting worden door de overheid vergoed. Bij de aanvraag ‘herkent’ het systeem dat de aanvraag door een Scoutingonderdeel gedaan wordt. Om gebruik te kunnen maken van de gratis VOG moet je organisatie zich aanmelden op www.gratisvog.nl. Bij het registreren wordt onder andere gevraagd om de naam van de organisatie, het Kamer van Koophandel-nummer, de contactgegevens van de contactpersoon en een verklaring welke preventieve maatregelen genomen worden (beleid). Je dient er voor te zorgen dat op je eigen groepswebsite zowel de informatie over de gedragscode als over de vertrouwenspersoon is te vinden. Hieronder vind je het infoblad wat je kunt gebruiken bij het (opnieuw) invullen van je gegevens om toegelaten te worden tot de regeling. De gedragscode kan je hieronder downloaden.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/I50B7dTYWMY

Over jullie aanstellingsbeleid kun je gebruik maken van de korte inleiding vanaf de Scouting Nederland website en daaronder de link opnemen naar deze pagina.
Bij vertrouwens(contact)personen adviseren wij je om de volgende tekst op jullie website te plaatsen:
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Let op! Gratis VOG zal je niet toelaten tot deze regeling als je op de eigen website, geen documenten en/of inleiding hebt staan over de gedragscode, aanstellingsbeleid en vertrouwens(contact)persoon.

  • In het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag staat aangegeven voor wie, hoe en voor welke rubrieken een VOG aangevraagd kan worden. Hier is ook uitgelegd hoe de digitale aanvraag van een VOG werkt.

    • Download het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag hierboven.
  • De voorwaarden voor de gratis VOG voor vrijwilligers binnen Scouting:
    • Organisaties moeten aangesloten zijn bij Scouting Nederland.
    • Een organisatie komt alleen in aanmerking voor vergoeding als ze meer doen rondom het voorkomen van misbruik. Binnen Scouting zijn er naast de verplichte VOG meer maatregelen, zoals aandacht voor het onderwerp in trainingen, de gedragscode, omgangsregels, een verplichte meldcode en het Protocol grensoverschrijdend gedrag.
    • Alleen VOG’s die elektronisch zijn aangevraagd, zijn gratis. Voor papieren aanvragen geldt een afwijkende procedure, te vinden in het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag, die je hierboven kunt downloaden.

Ondersteuning