fotolijn

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag .

De kosten voor de aanvraag van een VOG voor Scouting worden door de overheid vergoed. Bij de aanvraag ‘herkent’ het systeem dat de aanvraag door een Scoutingonderdeel gedaan wordt. Om gebruik te kunnen maken van de gratis VOG moet je organisatie zich aanmelden op www.gratisvog.nl. Bij het registreren op www.gratisvog.nl wordt onder andere gevraagd om de naam van de organisatie, het Kamer van Koophandel-nummer, de contactgegevens van de contactpersoon en een verklaring welke preventieve maatregelen genomen worden (beleid). Je kunt hierbij verwijzen naar de hulpmiddelen op de website van Scouting Nederland:

  • Bij gedragscode kun je invullen: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode
  • Bij vertrouwenspersoon kun je invullen: https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/calamiteiten/landelijk-opvangteam

Je kunt er ook voor kiezen deze informatie op je eigen website te plaatsen en daar naar te verwijzen. Nadat je organisatie geaccepteerd is, kun je aanvragen klaarzetten voor je vrijwilligers waarbij er niet meer betaald hoeft te worden. 

Hoe vraag ik een gratis VOG aan?

In het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag staat aangegeven voor wie, hoe en voor welke rubrieken een VOG aangevraagd kan worden. Hier is ook uitgelegd hoe de digitale aanvraag van een VOG werkt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de gratis VOG voor vrijwilligers binnen Scouting:

  • Organisaties moeten aangesloten zijn bij Scouting Nederland.
  • Een organisatie komt alleen in aanmerking voor vergoeding als ze meer doen rondom het voorkomen van misbruik. Binnen Scouting zijn er naast de verplichte VOG meer maatregelen, zoals aandacht voor het onderwerp in trainingen, de gedragscode, omgangsregels, een verplichte meldcode en het Protocol grensoverschrijdend gedrag.
  • Alleen VOG’s die elektronisch zijn aangevraagd, zijn gratis. Voor papieren aanvragen geldt een afwijkende procedure, te vinden in het infoblad Verklaring Omtrent het Gedrag.