fotolijn

Juridische zaken

Bij de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld het oprichten of fuseren van groepen, de statuten of het huishoudelijk reglement. Uiteraad kun je bij Juridische zaken ook terecht met vertrouwelijke vragen. Contact opnemen kan via het landelijk servicecentrum.

Conflicten

Waar mensen samenwerken, ontstaan soms conflicten. Voor behandeling van geschillen kun je terecht bij de landelijke bemiddelingscommissie of de geschillencommissie van Scouting Nederland. Deze commissies zijn ook te bereiken via de afdeling Juridische zaken op het landelijk servicecentrum.

Herziening huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt elke twee jaar herzien en samen met de bijbehorende appendices vastgesteld door het landelijk bestuur en de landelijke raad.