Headerafbeelding

Waarderingstekens

Scouting Nederland is een jeugd- en jongerenorganisatie waarbij vrijwilligers erg belangrijk zijn. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De vereniging kent een onderscheidingssysteem met meerdere onderscheidingen: waarderingstekens, lustrumtekens, Teken voor Bijzondere Verdienste en Maatschappelijk Inzet, het Vriendschapsteken, het Teken van Moed en het Ereteken.

Overzicht tekens en uitleg per teken

Vanaf 2019 heeft Scouting Nederland de volgende tekens:

Waarderingstekens

Waarderingstekens2.png

De Zilveren Wolf, Gouden Edelhert, Gouden Oehoe en Gouden Vos zijn de opvolgers van de gouden, zilveren en bronzen waarderingstekens. Scouting Nederland heeft deze waarderingstekens om haar waardering te laten blijken aan vrijwilligers voor hun jarenlange inzet.

Alles over de waarderingstekens lees je op deze pagina.

Onderscheidingen

Onderscheidingen.png
 • Teken voor Bijzondere Verdienste: dit teken is bedoeld voor vrijwilligers die zich een korte periode bovengemiddeld in gezet hebben voor Scouting Nederland, bijvoorbeeld voor het ondersteunen van een landelijk, regionaal of lokaal project.
 • Teken van Moed: leden kunnen in bijzondere gevallen van moedig optreden ten dienste van anderen een waarderingsteken ontvangen, dit is het Teken van Moed. Alle leden (jeugd-, kader en buitengewone leden) kunnen hiervoor in aanmerking komen.
 • Teken voor Maatschappelijke Inzet: we verbinden in de samenleving; we vinden samenwerking en diversiteit binnen en buiten Scouting Nederland belangrijk. Een lid dat zich heeft ingezet voor (lokale) maatschappelijke kwesties en hierbij initiator is van de activiteit, kan een Teken voor Maatschappelijke Inzet ontvangen.
 • Vriendschapsteken: Het Vriendschapsteken is een teken dat wordt toegekend voor een bijzondere aan Scouting Nederland bewezen dienst. Dit teken kan uitgereikt worden aan externen, Nederlandse en internationale guides en scouts.
 • Ereteken: het Ereteken is een teken dat gezien kan worden als bedankje voor iemands’ inzet, bijvoorbeeld voor oud-leden van een groep. Het teken heeft verder geen eisen.

Alles over de onderscheidingen lees je op deze pagina.

Lustrumtekens

Lustrumtekens.png

Daarnaast zijn er lustrumtekens. Lustrumtekens zijn er om het aantal lidmaatschap jaren van een lid van Scouting Nederland te vieren. Het maakt dus niet uit of deze jaren als jeugdlid of als vrijwilliger zijn doorgebracht. Het gaat om de lidmaatschapsjaren bij Scouting Nederland.

Een lustrumteken is een pin of een badge (of beide) die je uit kunt uitreiken aan leden die hiervoor in aanmerking komen op basis van het aantal jaren van hun (jeugd)lidmaatschap. Er zijn tekens voor een lustrum bij een 5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 30-, 40- en 50-jarig lidmaatschap. Daarnaast is er een speciaal teken, “scout voor het leven”, voor mensen die 60 jaar of langer lid zijn van Scouting Nederland. De lustrumtekens zijn verkrijgbaar bij de ScoutShop.

Regionale tekens

Het staat regio’s vrij eigen tekens te hebben voor de waardering van leden, kaderleden en buitengewone leden. Regio’s kunnen met hun eigen tekens een eigen identiteit creëren. Daarnaast hebben deze tekens een speciale betekenis of zijn deze gebaseerd op traditie. Om deze reden is er voor gekozen om vanuit het land geen vaststaand regioteken te creëren.

Koninklijke onderscheiding

In Nederland wordt ieder jaar een groot aantal koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bovengemiddeld hebben ingezet voor de samenleving. Onder de gedecoreerden zijn ook altijd veel (oud-)scouts. Meer informatie over de aanvraag van een lintje, kun je vinden op www.lintjes.nl.

Koninklijke erepenning voor je groep

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Scoutinggroepen die in een bepaald jaar 50, 75 of 100 jaar bestaan, kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Je moet als groep minimaal 50 jaar bestaan en daarna bij elke veelvoud van 25 jaar kan je een aanvraag doen. De doorlooptijd van de behandeling is tussen de 6 en 9 maanden tijd. De aanvraag van de Koninklijke Erepenning loopt via de burgemeester van de statutaire vestigingsplaats. De burgemeester bekijkt of de gewenste gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn bijgevoegd. De voorwaarden voor de aanvraag kan je terugvinden op deze website.

Aanvraagprocedure

Wil je een waarderingsteken, onderscheiding of lustrumteken aanvragen voor een vrijwilliger? Alle informatie daarover lees je op deze pagina. Als je meer wilt lezen over de criteria die gelden bij een aanvraag, dan kun je het Handboek Waarderingstekens Scouting Nederland erop naslaan. In dat handboek staan op de pagina’s 18 tot en met 21 de criteria waaraan moet worden voldaan voor toekenning van een teken helder uitgeschreven. Een centraal - en daarom belangrijk - criterium bij het toekennen van een waarderingsteken is, dat degene waarvoor het teken wordt aangevraagd “boven het gemiddelde” moet hebben gepresteerd. Op de pagina’s 22 tot en met 25 wordt een aantal voorbeelden gegeven van wat Scouting verstaat onder dat bovengemiddeld functioneren.

Kosten

De kosten voor de tekens bedragen:

 • Gouden Edelhert: € 30,00
 • Gouden Oehoe: € 27,50
 • Gouden Vos: € 25,00
 • Teken voor Bijzondere Verdienste: € 25,00
 • Teken voor Maatschappelijke Inzet: € 25,00
 • Vriendschapsteken: € 25,00
 • Lustrumteken (badge): € 2,50
 • Lustrumteken (pin): € 3,00
 • Ereteken (badge): € 2,50
 • Ereteken (pin): € 3,00

De kosten voor het Teken van Moed en de Zilveren Wolf worden betaald door Scouting Nederland.

Aanleiding en totstandkoming nieuwe waarderingstekens

Wil je meer weten over de aanleiding en de totstandkoming van het nieuwe stelsel van waarderingstekens? Dat lees je hier!

Criteria waarderingstekens

Op deze pagina vind je meer informatie over de waarderingstekens van Scouti...

Criteria onderscheidingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de onderscheidingen van Scoutin...

Aanvraagprocedure

Op deze pagina vind je meer informatie over de aanvraagprocedure voor de wa...

Aanleiding en totstandkoming nieuwe waarderingstekens

Sinds 2 april 2019 heeft Scouting Nederland een nieuw systeem van waarderin...

Hall of fame waarderingstekens

Scouting Nederland is een jeugd- en jongerenorganisatie waarbij vrijwillige...

Ondersteuning