fotolijn

Regelgeving

Documenten

Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is er de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet vervangt drie oude wetten: de Natuurbeschermingswet (NB-wet), de Boswet en de Flora- en Faunawet (FFW). De provincies bepalen voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zorgen ook voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren en internationaal beleid. Er kunnen dus regionaal grote verschillen zijn.

 

 

Slepen

Slepen

Informatie over slepen.

Cameratoezicht

Cameratoezicht

Bij het toepassen van cameratoezicht moet men zich ervan bewust zijn dat dit invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer (privacy) van personen. In dit infoblad lees je welke regelgeving er van toepassing is.

Gebouwen of grond huren van gemeente

Gebouwen of grond huren van gemeente

Sommige Scoutinggroepen huren hun grond of gebouw van de gemeente. In 2014 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden en deze kan gevolgen hebben voor de hoogte van de huur.

Wetgeving vliegeren of luchtballon oplaten (luchtscouts)

Wetgeving vliegeren of luchtballon oplaten (luchtscouts)

Infoblad over de wetgeving omtrent het vliegeren en het oplaten van een luchtballon (handig voor luchtscouts!).

Infoblad Wetgeving rondom wensballonnen (luchtscouts)

Infoblad Wetgeving rondom wensballonnen (luchtscouts)

Informatie over de wet- en regelgeving omtrent het oplaten van wensballonnen. 

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Informatie over de Verklaring Omtrent het gedrag, de rubrieken die binnen Scouting ingevuld moeten worden, de wijze van aanvragen van eHerkenning en een digitale VOG (elevog) en het aanvragen van de gratis VOG.

Drank en horecawet - bestuursreglement (Word-versie)

Drank en horecawet - bestuursreglement (Word-versie)

Model alcoholbestuursreglement in het kader van de drank- en horecawet (o.a. alcohol / alcoholgebruik) (Word-versie)

Films vertonen

Films vertonen

Volgens de Auteurswet heb je voor het vertonen van films toestemming van de rechthebbenden nodig. Informatie over deze regelgeving lees je in dit infoblad.

Portretrecht

Portretrecht

Hoe ga je om met foto’s van Scoutingactiviteiten en van scouts voor de website van een Scoutinggroep, het groepsblad of als foto bij een persbericht? Wat zijn de regels rond portretrecht?

Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik

Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik

Infoblad over het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk en de maatregelen die je moet nemen. In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven dat je voor de meer risicovolle soorten gebruik een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik moet aanvragen of een gebruiksmelding moet doen.

Drank en horecawet - stellingenspel

Drank en horecawet - stellingenspel

Stellingenspel over het gebruik van drank, alcohol en drugs in je groep (o.a. alcoholgebruik / drugsgebruik).

Drank en horecawet - bestuursreglement

Drank en horecawet - bestuursreglement

Model alcoholbestuursreglement in het kader van de drank- en horecawet (o.a. alcohol / alcoholgebruik)

NEN 3140

NEN 3140

De NEN3140 staat voor “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning” en is de Nederlandse norm voor veilige werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten waaronder elektrische installaties, machines en gereedschappen. In dit infoblad lees je er alles over.

Downloads