Headerafbeelding

Jij draagt bij aan een passend kwalificatietraject voor leidinggevenden! Projectleider en projectmedewerkers gezocht voor de doorontwikkeling van Scouting Academy.

Ken jij de methode van Scouting Academy door en door? Lijkt het je leuk en waardevol om aan de slag te gaan met een plan van aanpak voor het vereenvoudigen van het kwalificatietraject voor leidinggevenden? Misschien ben jij dan wel geknipt voor een rol in dit projectteam!

Samen met ruim 2000 vrijwilligers op lokaal-, regionaal en landelijk niveau levert Scouting Academy een bijdrage aan de deskundigheidsontwikkeling van al onze Scoutingvrijwilligers. Op verzoek van het landelijke bestuur, heeft het landelijk team Scouting Academy een onderzoek uitgevoerd naar de methode SA zoals deze in 2010 is gestart voor Scouting op groepsniveau. De conclusies en aanbevelingen zijn in juni 2021 voorgelegd aan de Landelijke Raad, die op zijn beurt akkoord heeft gegeven op het uitvoeren van de aanbevelingen.
De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn samengevat in de 4 onderwerpen die naar boven zijn gekomen uit het onderzoek:

1. De methode Scouting Academy
2. Communicatie en gebruikte instrumenten
3. Rollen die te maken hebben met deskundigheidsbevordering
4. Scouting Academy overstijgende zaken

Je bezigheden
Je gaat met het projectteam aan de slag met het opleveren van een plan van aanpak gericht op de eerste aanbeveling ‘De methode Scouting Academy’. In dit plan worden verschillende ontwerpen uitgewerkt van het kwalificatietraject voor leidinggevenden. Zodra het projectteam compleet is, zijn jullie naar verwachting met een hoge intensiteit bezig met het opstellen van het plan van aanpak. Het streven is dat deze in het voorjaar van 2022 af is. De andere aanbevelingen zijn ondergebracht bij andere teams, maar alle aanbevelingen hebben een belangrijke relatie met elkaar.
Het projectteam bestaat uit een projectleider en projectmedewerkers.

Projectleider: 
Als projectleider stuur je het team aan en zorg je ervoor dat het team enthousiast blijft. Je bewaakt de planning, de voortgang van het proces en houdt het uiteindelijke doel voor ogen, namelijk het opleveren van een plan van aanpak. Je zorgt voor afstemming met andere betrokken teams en de opdrachtgever, het Landelijk team Scouting Academy.

Projectmedewerkers: 
Als projectmedewerker werk je mee aan het opstellen van een plan van aanpak, met daarin o.a. een aantal ontwerpen voor een update van het huidige kwalificatietraject voor leidinggevenden. Je werkt samen in het projectteam en met andere betrokkenen. Je brengt je eigen expertise in over de huidige methode Scouting Academy en jullie vullen elkaar in het team aan in kennis en ervaring.  

Je bagage
- Je hebt passie voor Scouting Academy en ziet meerwaarde in deskundigheidsontwikkeling van Scoutingvrijwilligers.
- Je bent een enthousiaste en betrokken teamspeler.
- Je hebt recente kennis over- en/of ervaring met de methode Scouting Academy, bij voorkeur op groeps-, regio en landelijk niveau.
- Je hebt een netwerk binnen de organisatie Scouting Nederland of je bent in staat om dit snel op te bouwen.

Specifiek als projectleider heb je daarnaast ook nog:
- Ervaring in het schrijven van een plan van aanpak, inclusief bijbehorende risico-inventarisatie en kostenplaatje.
- Ervaring met projectmatig werken en aansturen van een team.
- Analytisch denkvermogen en goede coördinerende vaardigheden.

Specifiek als projectmedewerker ben je daarnaast ook nog:
- Een creatieve denker en weet je jouw kennis over de praktijk rond Scouting Academy te koppelen aan een plan van aanpak dat passend is bij de wens en behoefte die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Je beloning
Dit is een mooie kans om jouw expertise in te zetten voor de prachtige organisatie Scouting Nederland. Het is een unieke functie waarbij je samen met jouw projectteamleden meewerkt aan de doorontwikkeling van Scouting Academy binnen Scouting en bijdraagt aan de deskundigheid van leiding en andere vrijwilligers! Je vergroot je netwerk binnen Scouting en leert de organisatie op allerlei gebieden beter kennen.

Aanmelden en informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van Scouting Academy via odyle.wentink@scouting.nl.
Voor je begint in deze functie, kun je een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!
Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct, bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regio-activiteit of als survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er, penningmeester of kok. Zinvol werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!

Informatie

  Vacature type:
  Vrijwilliger
  Waar:
  Landelijk
  Hoe:
  Projectmatige klus
  Wat:
  Scouting Academy/ Deskundigheidsbevordering
  Reageer als lid van Scouting