Headerafbeelding

Messenverbod: Model-APV voor gemeenten

Begin 2023 werd door de overheid aangekondigd dat er een messenverbod aan zat te komen door de toename aan steekincidenten in Nederland. Maar tegelijkertijd willen we bij Scouting voorkomen dat maatregelen om deze incidenten te bestrijden, ervoor zorgen dat normaal gebruik door kinderen en jongeren niet meer mogelijk is. Daarom zat de landelijke organisatie om tafel met het Ministerie van Justitie en Veiligheid om in samenspraak tot een wetsvoorstel te komen. Dit wetsvoorstel is er nog steeds niet, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft recent een model-algemene plaatselijke verordening (APV) vrijgegeven waarin een artikel is opgenomen over het dragen van messen.

Wat is een APV?

De APV is een regelgeving op lokaal niveau die door gemeenten wordt vastgesteld en specifieke regels bevat met betrekking tot de openbare orde, veiligheid en andere lokale aangelegenheden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet eens in de zoveel tijd voorstellen voor zo'n APV op basis van nieuwe of aangepaste landelijke wetgeving. Jouw gemeente kan die een-op-een kan overnemen of naar eigen inzicht aanpassen.

Messen in model-APV

Om maar gelijk in de ambtelijke taal te duiken: artikel 2:50a is een nieuwe toevoeging in het model-APV. Hij luidt als volgt:

Artikel 2:50a Messen en andere voorwerpen als steekwapen
1. Het is verboden op door het college aangewezen openbare plaatsen of in daaraan grenzende voor het publiek openstaande gebouwen of op bij die gebouwen behorende erven messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben.
2. Het verbod geldt niet voor messen of voorwerpen die zodanig zijn ingepakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover het wapens betreft als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie.

In gewone Scoutingtaal betekent dit dat je zakmessen in een foedraal of messen die je eerst uitklapt, zoals een Victorinox of Opinel, gewoon bij je kunt dragen. Bij deze messen moet je altijd nog een handeling verrichten. Zoals het mes uit de foedraal halen en/of ontgrendelen, uitklappen en weer vergrendelen voordat je hem kunt gebruiken. En koop je je messen altijd bij ScoutShop? Dan is punt 3 sowieso niet van toepassing, want alle messen in de ScoutShop zijn goedgekeurd volgens de Wet wapens en munitie.

Standpunt Scouting Nederland rond dragen van messen

Is jouw gemeente bezig om de APV aan te passen wat betreft het dragen van messen? Of ben je al in gesprek over dit onderwerp? Onderstaande (aangepaste) tekst komt uit de originele inspraakreactie van Scouting Nederland op het voorstel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

"De georganiseerde vrijetijdssector voor kinderen en jongeren vindt plaats in drie domeinen, sport, cultuur en het vrijwillig jeugdwerk. Graag zouden we zien dat er een uitzondering komt voor recreatief gebruik voor organisaties zoals Scouting, om te voorkomen dat in de praktijk en bij handhaving discussies ontstaan over gebruik (dragen en/of voorhanden hebben) van messen door onze leden.

Binnen Scouting, de grootste jeugdorganisatie van het land met 118.000 leden, is gebruik van messen (en bijlen), als hulpmiddel en gereedschap bij onze activiteiten, een essentieel onderdeel van het programma. Ook wij betreuren het toegenomen aantal steekincidenten en de ontwikkeling in de samenleving rond het dragen van messen als wapen. Maar we willen graag voorkomen dat voorgenomen maatregelen om deze incidenten te bestrijden, ervoor zorgen dat normaal gebruik door kinderen en jongeren niet meer mogelijk is.

Bij Scouting leren kinderen en jongeren op een veilige en verantwoorde manier omgaan met messen. Niet alleen om daarmee ongelukken en verwondingen bij het gebruik te voorkomen, maar ook omdat het belangrijk is dat kinderen gebruiksmessen op een verantwoorde manier leren gebruiken. Op die manier leren zij omgaan met risico’s en het potentiële gevaar van scherpe voorwerpen. Daarnaast is het kunnen gebruiken van gereedschappen zoals zagen, bijlen en messen een essentiële voorwaarde om de avontuurlijke Scoutingactiviteiten in de natuur, zoals pionieren, primitief kamperen en survivaltechnieken, te kunnen blijven organiseren."

Kom je er niet uit met je gemeente? Neem contact op met Scouting Nederland om je te helpen met belangenbehartiging via info@scouting.nl o.v.v. 'Hulp messenverbod APV'.