Headerafbeelding

Inspraak Scouting op wijziging Wet wapens en munitie

Scouting Nederland is gevraagd een reactie te geven op het wetsvoorstel rond wapens en munitie. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil met de nieuwe wet het dragen van messen in het openbaar aan banden leggen. Scouting wil wel graag het gebruik van zakmessen als onderdeel van het activiteitenprogramma behouden en wilde daarom meedenken over de nieuwe wet.

In de afgelopen jaren lees je in het nieuws regelmatig over steekincidenten en het dragen van messen als wapen onder jongeren. Een zorgelijke ontwikkeling, daarom kondigde het Ministerie van Justitie en Veiligheid een wetswijziging aan in de Wet wapens en munitie. Het wetsvoorstel is geschreven en directeur Fedde Boersma heeft hier namens Scouting Nederland inhoudelijk op gereageerd.

Ook scouts betreuren het toegenomen aantal steekincidenten en de ontwikkeling in de samenleving rond het dragen van messen als wapen. Maar we willen graag voorkomen dat maatregelen om deze incidenten te bestrijden, ervoor zorgen dat normaal gebruik door kinderen en jongeren niet meer mogelijk is. Zowel bij Scouting als bij andere jeugd- en jongerenorganisaties.

Messen en Scouting

Bij Scouting leren kinderen en jongeren op een veilige en verantwoorde manier omgaan met messen. Niet alleen om daarmee ongelukken en verwondingen bij het gebruik te voorkomen, maar ook omdat het belangrijk is dat kinderen gebruiksmessen op een verantwoorde manier leren gebruiken. Op die manier leren zij omgaan met risico’s en het potentiële gevaar van scherpe voorwerpen. Daarnaast is het kunnen gebruiken van gereedschappen zoals zagen, bijlen en messen een essentiële voorwaarde om de avontuurlijke Scoutingactiviteiten in de natuur, zoals pionieren, primitief kamperen en survivaltechnieken, te kunnen blijven organiseren.

De stap die ervoor komt, de verkoop van messen, betekent ook veel voor onze vereniging. Zowel de online ScoutShop als alle fysieke winkels moeten dan aanpassingen doen in het verkoopproces om deze aan te laten sluiten bij nieuwe regelgeving.

Wijziging van de wet

De wijziging in de Wet wapens en munitie gaat betrekking hebben op een verbod op de verkoop van bepaalde gebruiksmessen aan minderjarigen en het dragen daarvan in de openbare ruimte. Hierbij is er een uitzondering opgenomen voor gebruik in het kader van sport, cultuur en het vrijwillig jeugdwerk. Met onze inspraakreactie willen we voorkomen dat er in de praktijk en bij handhaving discussies ontstaan over gebruik (dragen en/of op zak hebben) van messen door leden van specifiek Scouting Nederland. Daarbij is het ook belangrijk voor welk soort messen dit allemaal geldt.