Headerafbeelding

Hoe doen zij dat? – een officiële samenwerking met de gemeente opzetten

De Arnhemse Scoutinggroepen zijn blij! Vertegenwoordigers van vijftien Scoutinggroepen en -organisaties uit Arnhem en Scoutingregio Klein Gelderland ondertekenden met wethouder Martien Louwers een convenant waarin afspraken worden gemaakt over accommodatie, gebruik van openbare ruimte, subsidieregelingen en vergunningen. Een goede stap binnen het thema positief jeugdbeleid. Secretaris Mirjam van Anne de Guigné legt uit:

“Het initiatief van het Scoutingconvenant is gekomen vanuit drie Arnhemse groepen die allemaal in/bij Park Sonsbeek en Zijpendaal gevestigd zijn: SBV/Kastanjegroep (stichtingsvoorzitter Sander de Vries), de Lincolngroep (voorzitter Ryklof Wander) en Ruitergidsen Anne de Guigné met voorzitter Erwin Jonker en ikzelf”.

Wat hebben jullie voor elkaar gekregen?

“We hebben namens alle Arnhemse Scoutinggroepen een convenant getekend met de gemeente Arnhem over Scouting. Het convenant onderstreept het maatschappelijk belang van de Scoutinggroepen voor de stad Arnhem. Daarnaast kent het convenant afspraken over contactmomenten, de vernieuwde subsidieregeling Scouting, de accommodaties en de relevante vergunningen”.

“Dit wordt een technisch verhaal, maar de aanleiding was dat de vastgoedafdeling van de gemeente alle Scoutinggroepen een brief heeft gestuurd om de afspraken om het gebruik van de blokhutten en buitenruimte te harmoniseren. Er werd bijvoorbeeld gesproken over een beperkte looptijd van het opstalrecht van 20 jaar. Terwijl de meeste groepen vanuit het verleden specifieke of helemaal geen afspraken hadden. Daarom zijn we onderling gaan afstemmen en merkten we dat er binnen de gemeente weinig kennis was over Scouting en wat je als Scoutinggroep nodig hebt om continuïteit te kunnen waarborgen. Het gaat om het belang van Scouting voor de jeugd (jeugdbeleid), het belang van het werk van vrijwilligers (vrijwilligersbeleid) en het gebruik van de openbare ruimte.”

Waar liepen jullie tijdens het proces tegenaan?

“Het heeft tijd nodig om met de juiste personen bij de gemeente contact te krijgen en het Scoutingverhaal goed te kunnen vertalen naar de verschillende gemeentelijke afdelingen. We hadden het geluk dat een paar actieve ambtenaren het goed hebben opgepakt. Daarnaast was het best een uitdaging om alle Arnhemse groepen aangehaakt te krijgen en houden. Een convenant is een startpunt van een goede relatie met de gemeente en het helder hebben van de onderlinge afspraken. Een voorbeeld is de bevestiging dat Scoutinggroepen uitgezonderd zijn van de toeristenbelasting.”

Waar ben je het meest trots op?

“Het is ons gelukt om alle Scoutinggroepen en -organisaties mee te nemen in aanloop naar het convenant en ook mede te laten ondertekenen op 22 januari 2022. Logistiek was dat een uitdaging binnen de coronamaatregelen. Als positieve bijvangst door de contacten met de gemeente was er al een aanpassing van de subsidieregeling gerealiseerd in 2021. Er is nu een aparte Scoutingsubsidieregeling.

Wat we jouw groep willen meegeven

“Neem de tijd voor een goede voorbereiding met een afgestemde boodschap en draagvlak. Zorg voor een kerngroep vanuit verschillende groepen met kennis over Scouting, besturen, gemeentelijke organisatie en communicatie. En ga aan de slag met de communicatie en benader zelf actief de media. We hebben daarvoor ook de informatie van Scouting Nederland gebruikt over het in gesprek gaan met de gemeente.”

Meer over Scouting en gemeentelijk beleid lees je hier.