Headerafbeelding

Hoe denkt Nederland over Scouting anno 2022?

Hoe denkt Nederland over Scouting? Misschien denk je: oubollig, fikkie stoken en knopen leggen. Maar is dat wel zo? Scouting Nederland liet haar imago onderzoeken door onderzoeksbureau Markteffect, want het is belangrijk om te weten hoe Nederland écht naar Scouting kijkt.

Het onderzoek werd afgenomen door middel van een enquête onder 1006 mensen boven de 16 jaar die weleens van Scouting gehoord hebben. Hen werd onder meer gevraagd welke associatie ze bij Scouting hebben, wat ze vinden van het uniform én of Scouting oubollig is. Het onderzoek helpt Scouting Nederland om erachter te komen wat Scouting nog aan het imago moet verbeteren om Scouting nog aantrekkelijker te maken.

Gemiddeld cijfer: 7,4

Respondenten zijn over het algemeen positief over Scouting. Ze beoordelen Scouting met een 7,4 gemiddeld en ruim de helft van de respondenten geeft een cijfer 8 of hoger (53%). Eén op de tien geeft het cijfer 5 of lager (10%). Respondenten die lid zijn, geven een hoger gemiddelde (8,6) dan respondenten die nooit lid zijn geweest (7,4). 


Respondenten met een hoog positief rapportcijfer geven aan dat Scouting goed is voor de ontwikkeling van kinderen en het leren samenwerken. Respondenten die Scouting een lager cijfer hebben gegeven, geven aan dat dit komt door het imago.

Associaties met Scouting

Zes op de tien associaties (60%) met Scouting zijn positief van aard. De meest genoemde positieve associaties zijn natuur (167x), buiten (154x) en jeugd (69x). Circa één op de drie genoemde associaties (31%) is neutraal. De meest genoemde neutrale associaties zijn padvinders (110x), knopen (35x), kinderen (33x) en welpen (21x). Bijna één op de tien associaties (9%) met Scouting is negatief van aard. De meest genoemde negatieve associaties zijn ouderwets (20x), saai (16x) en suf (6x).

Is Scouting oubollig?

Alle respondenten is gevraagd om te reageren op de stelling 'Scouting is oubollig'. Ruim de helft geeft aan het hier (helemaal) niet mee eens te zijn (51%). 21% is hier neutraal over en 22% van de respondenten geven aan het hier (helemaal) mee eens te zijn.

Respondenten die aangeven dat Scouting niet oubollig is, geven voornamelijk aan dat Scouting tijdloos is (32x) en dat Scouting een plek is waar kinderen en jongeren sociale vaardigheden opdoen. Respondenten die aangeven Scouting wel oubollig te vinden, geven dit met name aan vanwege het uniform (32x). Ook geven zij aan dat ze graag een betere uitleg over Scouting zouden willen hebben. 

Kleding van Scouting

Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat de kleding die leden dragen geen obstakel vormt (55%). Bijna één op de vijf respondenten geeft aan een neutrale mening te hebben over de kleding (18%). 22% van de respondenten geeft aan dat de kleding inderdaad een obstakel vormt om lid te worden. 

Wanneer we respondenten om een toelichting vragen, dan zien we dat kosten en het ontwerp van de blouse worden gezien als een obstakel. Respondenten die het niet als obstakel zien, geven aan dat het erbij hoort, net zoals bij andere teamsporten ook wedstrijdkleding hoort.

Kernwaarden Scouting

De gemiddelde relatieve imagowaarde van alle kernwaarden van Scouting is erg hoog (97%). Dit betekent dat de kernwaarden van Scouting als passend worden gezien voor de organisatie. Respondenten zien persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren, samenwerken en buitenleven als sterke imagoaspecten van Scouting. 

Kernwaarden die respondenten wel passend vinden bij Scouting, maar nog niet altijd even zichtbaar zijn goed voor de natuur, uitdagende activiteiten, maatschappelijke waarde en open voor iedereen. Hier liggen dus nog kansen om dit nog meer te laten zien.

Inhoudelijke bekendheid

Als we respondenten vragen om spontaan (dus zonder voorgelegde lijst) activiteiten van Scouting te benoemen, dan denken zij relatief vaak aan kamp (260x), kamperen (116x), spellen (91x) en speurtochten (64x). In totaal konden 99 respondenten geen activiteit spontaan benoemen.

Wanneer we respondenten een lijst voorleggen met activiteiten van Scouting en hen vragen welke activiteiten daadwerkelijk door Scouting worden georganiseerd, dan zijn kamperen (93%), knopen leggen (92%) en vuur maken (92%) de meest bekende georganiseerde activiteiten van Scouting. De meer uitdagende outdooractiviteiten zoals abseilen (45%), kabelbaan (50%) en zeilen (52%) zijn minder bekend bij de respondenten. 

Ambassadeur / Chief scout

Bijna twee op de vijf respondenten geven aan dat Scouting momenteel een ambassadeur heeft (38%). Deze groep respondenten geven veelal aan dat Freek Vonk de ambassadeur is (63x). Freek Vonk wordt gevolgd door Koningin Máxima (7x). 

Opvallend is dat respondenten die hebben aangegeven niet te weten of Scouting een ambassadeur heeft, Freek Vonk als een geschikte ambassadeur zien (90x). Niet geheel verrassend is dat bijna driekwart van de respondenten Freek Vonk als Chief scout als passend ervaart (72%). 

Respondenten geven aan dat Freek Vonk goed past vanwege zijn kennis van dieren en natuur. Een enkeling die aangeeft Freek Vonk niet passend te vinden, geeft aan dat men Freek Vonk met wilde dieren associeert. 

Infographic imago-onderzoek 2022

In de infographic lees je de belangrijkste resultaten van het imago-onderzoek nogmaals, deze is hieronder te downloaden.